JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 60 61 62 63 64 65 66 ... 67 »
Uutiset
Naantali
18.3.2021 14.44

Naantaliin 600 000 euroa valtion tukea

Kolumnit
Naantali
17.3.2021 20.20

Muumilaaksoon mamma Maskusta

Myl­ly­ky­län sil­ta­han­ke saa li­sä­ra­haa My­nä­mä­en kun­nal­ta. Kun­nan­hal­li­tus käyt­ti ot­to-oi­keut­ta tek­ni­sen lau­ta­kun­nan tou­ko­kui­seen pää­tök­seen, joka kos­ki Myl­ly­ky­län sil­lan pe­rus­kor­jaus­ta.

Uutiset
Naantali
16.3.2021 12.30

Valtuutetut rustailivat aloitteita Naantalissa

Tai­vas­sa­lo on ju­lis­tau­tu­nut gra­nii­tin­lu­jak­si si­lak­ka­pi­tä­jäk­si. Si­lak­ka on pää­täh­ti jopa Tai­vas­sa­lon pe­rin­tei­ses­sä ke­sä­rie­has­sa, vaik­ka nyt ko­ro­na on pa­kot­ta­nut Si­lak­ry­säyk­sen tau­ol­le. Ka­las­tus on edel­leen mer­kit­tä­vä elin­kei­no Tai­vas­sa­los­sa, vaik­ka alan am­mat­ti­lai­set vä­he­ne­vät ja van­he­ne­vat.

Uutiset
Naantali
16.3.2021 9.15

Ikäys­tä­väl­linen ohjelma Naantaliin

Kar­ja­lan kir­kon­seu­dun ky­lät ry lah­joit­ti tänä ke­vää­nä My­nä­mä­en Kar­ja­lan kou­lul­le ja päi­vä­ko­dil­le leik­ki- ja ur­hei­lu­vä­li­nei­tä.

Uutiset
Naantali
15.3.2021 18.52

Maskulainen Leppänen Naantalin johtajaksi

My­nä­mä­es­sä teh­tiin vuon­na 2016 yh­dis­ty­soh­jel­ma, jon­ka päi­vit­tä­mi­sen osa­na ohei­nen ky­se­ly teh­dään. En­sim­mäi­sen 10.-22.3. to­teu­te­tun ky­se­lyn ta­voi­te oli haas­taa yh­dis­tyk­siä ar­vi­oi­maan omaa toi­min­taan­sa muut­tu­vas­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä.

Uutiset
Naantali
11.3.2021 14.24

Saariston raskas­kul­je­tuk­sista sopimus

Uutiset
Naantali
9.3.2021 13.25

Naantaliin ikäihmisten ohjelma

Uutiset
Naantali
9.3.2021 12.35

Mutanen Naantalissa yli kesän

Uutiset
Naantali
8.3.2021 12.40

Naantalissa korona­ro­ko­tuksia yli 40-vuotiaille

Jos on ny­ky­ään val­ta­kun­nal­li­sis­sa vaa­leis­sa toi­si­naan iso­ja kan­na­tus­hei­lah­te­lu­ja puo­lu­ei­den kes­ken, niin sama pä­tee myös kun­ta­vaa­lei­hin. Vak­ka-Suo­men Sa­no­mat muis­tut­taa, mi­ten le­vik­ki­a­lu­een kah­dek­sas­sa kun­nas­sa kävi vuo­den 2017 vaa­leis­sa.

Uutiset
Naantali
8.3.2021 9.30

Keskusta ja RKP liittoon Naantalissa

Uutiset
4.3.2021 11.01

Helikop­te­ri­sa­haukset valmistuivat

Naan­ta­li Sun­fes­tit juh­li­taan Naan­ta­lin Kirk­ko­puis­tos­sa per­jan­tais­ta lau­an­tai­hin 6.–7.8. kol­man­nen ker­ran.

Uutiset
3.3.2021 13.25

Lietteen­kul­je­tukset kunnan kilpai­lut­ta­maksi

Olet­ko py­säh­ty­nyt ajat­te­le­maan, mil­lais­ta on päih­tei­den käyt­tä­jien ar­ki? En­tä mil­lai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä päih­tei­den käyt­tä­jä ar­ke­aan viet­tää? Mik­si päih­teet tu­le­vat joi­den­kin ih­mis­ten ar­keen ja mit­kä ovat nii­tä syi­tä, jot­ka sii­hen joh­ta­vat?

Uutiset
Naantali
3.3.2021 7.55

Naantaliin palve­lu­a­su­misen yksikkö

Uu­den­kau­pun­gin Ko­ri­hait saa lu­paa­van nuo­ren pe­laa­jan jouk­ku­ee­seen, kun 18-vuo­ti­as ta­ka­mies Se­bas­ti­an Lind­berg vah­vis­taa hai­par­vea. Lind­ber­gin so­pi­mus Ko­ri­hai­den kans­sa on mal­lia 1+1.

Uutiset
Naantali
2.3.2021 13.50

Luotio sijaistaa Mutasta Naantalissa

Uutiset
Naantali
1.3.2021 18.58

Laura Leppästä esitetään Naantalin johtoon

« 1 ... 60 61 62 63 64 65 66 ... 67 »

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely