JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
65 vuotta täyttäneiden rokotukset jatkuvat Naantalissa. Aikoja voi varata torstaiaamusta alkaen.

65 vuotta täyttäneiden rokotukset jatkuvat Naantalissa. Aikoja voi varata torstaiaamusta alkaen.

Arkisto / Teija Uitto

Uutiset
Naantali
7.4.2021 18.05

Riskiryhmiin kuuluvien 65 vuotta täyttäneiden rokotukset jatkuvat Naantalissa

Naan­ta­lis­sa jat­ke­taan 65 vuot­ta täyt­tä­nei­den lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin 1 ja 2 kuu­lu­vien ro­ko­tuk­sia 12.4. al­ka­val­la vii­kol­la. Sil­loin Naan­ta­liin saa­daan 550 ro­kot­teen erä Ast­ra Ze­ne­can ro­ko­tet­ta, joka so­vel­tuu THL:n mu­kaan 65 vuot­ta täyt­tä­nei­den ro­ko­tuk­siin.

65 vuot­ta täyt­tä­neet 1. ja 2. ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat voi­vat va­ra­ta ro­ko­tu­sa­jan tors­tai­na 8.4. kel­lo 9 al­ka­en säh­köi­ses­sä asi­oin­nis­sa, Ter­veys­kes­kus, ajan­va­raus, tai pu­he­li­mit­se ro­ko­tu­sa­jan­va­rauk­sen nu­me­ros­ta 040 4846 533 ar­ki­sin kel­lo 9–14. Ajat tu­le­vat sa­ma­nai­kai­ses­ti säh­köi­ses­ti ja pu­he­li­mit­se va­rat­ta­vik­si.

Kuu­lo- ja pu­he­vam­mais­ten teks­ti­vies­ti­pal­ve­lu ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa on 040 4846 533.

Ajan­va­rauk­sen yh­tey­des­sä saa tar­vit­ta­es­sa li­sä­tie­toa Ast­ra Ze­ne­can ro­kot­teen hyö­dyis­tä ja tä­män­het­ki­sis­tä suo­si­tuk­sis­ta. Ro­ko­tet­ta­va ei voi va­li­ta mitä ro­ko­tet­ta käy­te­tään. Käy­tös­sä ole­vat ro­kot­teet ovat kaik­ki sel­lai­sia, joil­la on riit­tä­väs­ti tut­ki­muk­sin osoi­tet­tua näyt­töä sekä suo­ja­te­hos­ta et­tä tur­val­li­suu­des­ta, tie­dot­taa Naan­ta­lin kau­pun­ki. Ro­ko­tuk­sen ot­ta­mi­nen on ai­na va­paa­eh­tois­ta.

Par­hail­laan Naan­ta­lis­sa ro­ko­te­taan yli 70-vuo­ti­ai­ta, jois­ta val­ta­o­sa on jo saa­nut en­sim­mäi­sen ro­ko­te­an­nok­sen. Ta­voit­tee­na on, et­tä kaik­ki ha­luk­kaat yli 70-vuo­ti­aat ovat saa­neet en­sim­mäi­sen ro­ko­tuk­sen 18.4. men­nes­sä.

Naan­ta­lin ro­ko­tus­kat­ta­vuus on en­sim­mäi­sen ro­kot­teen osal­ta 18 pro­sent­tia kes­ki­viik­ko­na 7.4. Toi­sen ro­ko­te­an­nok­sen on saa­nut 2 pro­sent­tia naan­ta­li­lai­sis­ta.