JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Naantali
20.4.2021 15.55

Naantali valmistelee kehitysyhtiötä

Sari Hon­ka­sa­lo

Naan­ta­lin ja­los­ta­mon alu­een jat­ko­ke­hit­tä­mis­tä var­ten suun­ni­tel­laan ke­hi­ty­syh­ti­ön pe­rus­ta­mis­ta.

Yleis­hyö­dyl­li­nen yh­tiö aloit­tai­si toi­min­tan­sa ke­säl­lä, toi­mi­si kak­si vuot­ta ja sen kes­kei­se­nä toi­mi­a­la­na oli­si uu­den te­ol­li­sen toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­sen kor­di­noin­ti alu­eel­le, joka si­jait­see Tu­run ta­lou­sa­lu­eel­la Naan­ta­lin ja rai­si­on maa-alu­eil­la.

Yh­tiö koor­di­noi­si han­ket­ta vai­hee­seen, jos­sa tu­le­va maa-alue siir­tyi­si yk­siin kä­siin eri yh­ti­öl­le, joka voi­si toi­mia te­ol­li­suu­sa­lu­eyh­ti­ö­nä.

Omis­ta­jik­si tu­li­si­vat ai­na­kin Naan­ta­lin, Rai­si­on ja Tu­run kau­pun­git.

Asi­as­ta on neu­vo­tel­tu kau­pun­kien edus­ta­jien kes­ken sen jäl­keen kun sel­vi­tys­hen­ki­lö Panu Rou­ti­la tut­ki vaih­to­eh­to­ja lie­ven­tää ja­los­ta­mon sul­ke­mi­ses­ta Naan­ta­lin seu­dul­le tu­le­vaa hait­taa ja jät­ti maa­lis­kuus­sa sel­vi­tys­työn­sä elin­kei­no­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­läl­le.

Rou­ti­la eh­dot­ti pe­rus­tet­ta­vak­si osa­keyh­ti­ö­muo­tois­ta ke­hi­ty­syh­ti­ö­tä, joka ke­hit­tää alu­et­ta bio- ja kier­to­ta­lou­den kes­kit­ty­mäk­si.

Naan­ta­lin kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­li asi­aa maa­nan­tai­na, ja val­tuut­ti kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan Jan Lindst­rö­min ja kau­pun­gin­joh­ta­ja Jou­ni Mu­ta­sen neu­vot­te­le­maan ke­hi­ty­syh­ti­ön pe­rus­ta­mi­ses­ta, yh­ti­ö­jär­jes­tyk­ses­tä ja ra­hoi­tuk­ses­ta.

Val­tuus­tol­le esi­te­tään, et­tä kau­pun­gin bud­jet­tiin va­ra­taan 40 000 eu­ron li­sää­ä­rä­ra­ha yh­ti­ön pe­rus­ta­mi­sen val­mis­te­luun, vält­tä­mät­tö­mään jat­ko­työ­hön ja kau­pun­gin omiin sel­vi­tyk­siin sekä 4400 eu­roa yh­ti­ön osa­ke­pää­o­maa var­ten.