JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
6.4.2021 12.54

Vakan alueenkin virkis­ty­sa­lu­eille valtion tukea

Val­tio on myön­tä­nyt kun­nil­le yh­teen­sä 9,6 mil­joo­naa eu­roa lä­hi­vir­kis­ty­sa­lu­ei­den kun­nos­ta­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen. Avus­tus­ta myön­net­tiin 215 hank­keel­le, joi­den on mää­rä to­teu­tua vuo­den 2021 ai­ka­na.

Va­kan le­vik­ki­a­lu­eel­ta avus­tus­ta myön­net­tiin My­nä­mä­en kun­nal­le kun­to­ra­dan ja per­he­puis­ton/ul­ko­vir­kis­ty­sa­lu­een pe­rus­pa­ran­nus­hank­keel­le 60 190 eu­roa, Mas­kun kun­nal­le Wir­kis­ty, Woi­mis­tu, Wiih­dy - vir­kis­tys- ja ul­koi­lu­a­lu­ei­den laa­tu­loik­kaan 33 925 eu­roa, Uu­den­kau­pun­gin kau­pun­gil­le Ka­sar­min­lah­den es­teet­tö­män luon­to­po­lun ja lin­tu­la­van ra­ken­ta­mi­seen 31 148 eu­roa ja Naan­ta­lin kau­pun­gil­le Vaar­jo­en vir­kis­ty­sa­lu­eel­le 30 000 eu­roa.

Avus­tuk­sen myön­tä­mi­ses­sä pai­no­tet­tiin koh­tei­ta, jot­ka ovat mah­dol­li­sim­man laa­jan käyt­tä­jä­jou­kon saa­vu­tet­ta­vis­sa. Avus­tus­ta myön­net­tiin esi­mer­kik­si opas­tei­siin, lin­tu­tor­nien ja luon­to­pol­ku­jen ko­hen­ta­mi­seen sekä ui­ma­ran­to­jen ra­ken­tei­den, ul­koi­lu­reit­tien, laa­vu­jen ja nuo­ti­o­paik­ko­jen sekä fris­bee­golf­ra­to­jen kun­nos­ta­mi­seen.