JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 »
Uutiset
Mynämäki
17.11.2023 10.26

Valintoja virkoihin Laurin kouluun

Uutiset
Mynämäki
11.10.2023 16.18

Lautakunta ei esitä toista apulais­reh­toria

Uutiset
Mynämäki
27.9.2023 15.13

Susikul­je­tukset jatkuvat Mynämäessä

Uutiset
Mynämäki
24.8.2023 14.04

Lapsia aktivoidaan Mynämäessä liikkumaan peleillä ja leikeillä

Uutiset
Mynämäki
23.8.2023 15.57

Mynämäessä liputetaan koulu­kiu­saa­mista vastaan

Uutiset
Mynämäki
15.6.2023 9.19

Pohjanpiiri Laurin rehtoriksi

Uutiset
Mynämäki
25.5.2023 15.34

Mynämäkeen halutaan yhteinen johtaja pienille päiväkodeille

Uutiset
Mynämäki
3.5.2023 11.49

Tarvaisissa valittavana kaksi lähikoulua

Uutiset
Mynämäki
28.9.2022 11.38

Kuljetuksia petovaaran takia maaliskuun loppuun

Uutiset
Mynämäki
30.8.2022 14.39

Mynämäkeen esitetään hyvin­voin­ti­ja­ostoa

Kun­nan­hal­li­tus oli esit­tä­nyt val­tuus­tol­le vuo­den 2024 tu­lo­ve­rop­ro­sen­tik­si 8,10. Val­tuu­tet­tu Aki Kai­sal­mi (vas.) teki kui­ten­kin esi­tyk­sen, et­tä tu­lo­ve­rop­ro­sent­ti nos­tet­tai­siin 8,20 pro­sent­tiin. Rami Kä­kö­nen (vihr.) tuki Kai­sal­men esi­tys­tä.

Uutiset
Mynämäki
30.6.2022 12.56

Nuorten mielipiteitä kysytään Mynämäessä

Tu­rus­ta läh­töi­sin ole­va suo­ma­lai­so­mis­tei­nen Epic aloit­ti toi­min­tan­sa kym­me­nen vuot­ta sit­ten. Nyt toi­mi­pis­tei­tä on 116 ym­pä­ri Suo­men. Osal­la paik­ka­kun­nis­ta toi­mi­pis­teet ovat uu­sia, osal­la ne on os­tet­tu ket­jul­le lii­ke­toi­min­ta­kaup­po­jen myö­tä.

Uutiset
Mynämäki
30.6.2022 12.44

Vastaus aloitteeseen: Valinnanvapaus toteutuu opetuksessa

Uutiset
Mynämäki
23.5.2022 10.59

Mynämäessä tarkastellaan lähikoulun määrittämistä

Kus­ta­vin kirk­ko­neu­vos­to päät­ti vii­me vii­kon maa­nan­tai­na ko­kouk­ses­saan tar­jo­ta seu­ra­kun­nan ti­lo­ja ta­sa­puo­li­ses­ti kaik­kien käyt­töön. Sa­man pää­tök­sen teki myös vii­me vii­kon kes­ki­viik­ko­na ko­koon­tu­nut Tai­vas­sa­lon kirk­ko­neu­vos­to.

Uutiset
Mynämäki
18.5.2022 15.27

Tarvaisten koulusta lakkau­tu­se­sitys

Veh­maan kun­ta on jul­kais­sut en­sim­mäi­sen säh­köi­sen uu­tis­kir­jeen ko­kei­lu­luon­toi­ses­ti huh­ti­kuus­sa. Säh­köi­nen uu­tis­kir­je kor­va­si kun­nan­hal­li­tuk­sen pää­tök­sel­lä ai­em­min nel­jä ker­taa vuo­des­sa ko­ti­o­soit­tei­siin pos­ti­te­tun pa­pe­ri­sen kun­ta­tie­dot­teen.

Uutiset
Mynämäki
30.3.2022 14.17

Mynämäessä jaettiin avustuksia

1 2 »

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely