JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
3.5.2023 11.49

Tarvaisissa valittavana kaksi lähikoulua

Sari Hon­ka­sa­lo

Huol­ta­jat voi­vat va­li­ta My­nä­mä­es­sä Tar­vais­ten kou­lun alu­eel­la asu­vien kou­lu­tu­lok­kai­den lä­hi­kou­luk­si joko Kar­ja­lan kou­lun tai Lau­rin yh­te­näis­kou­lun myös lu­ku­vuo­den 2024–25 jäl­keen. Va­lit­tu lä­hi­kou­lu py­syy sa­ma­na koko ala­kou­lun ajan.

Kas­va­tus- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­ta päät­ti näin jat­kaa vuo­den 2022 lo­pus­sa lak­kau­te­tun Tar­vais­ten kou­lun osal­ta ai­em­min hy­väk­syt­tyä poik­keus­ta.

Muut lä­hi­kou­lu­pe­ri­aat­teet py­sy­vät en­nal­laan. Pe­ri­aat­tee­na on, et­tä lä­hi­kou­lu mää­ri­tel­lään My­nä­mä­en kun­nas­sa sii­tä osoit­tees­ta, jos­sa lap­si on vä­es­tö­re­kis­te­rin mu­kaan kir­joil­la, yleen­sä sii­hen kou­luun, jo­hon on ly­hin mat­ka mi­tat­tu­na kart­ta­pal­ve­lu­jen so­vel­luk­sil­la kä­ve­ly­mat­ka­na.

Toi­nen voi­mas­sa ole­va poik­keus on, et­tä vuon­na 2018 lak­kau­te­tun Iha­lais­ten kou­lun op­pi­laak­si­ot­to­a­lu­ee­seen kuu­lu­vien lä­hi­kou­lu on ai­na Lau­rin kou­lu.

Lä­hi­kou­lu­mää­rit­te­ly vai­kut­taa kou­lu­kul­je­tuk­siin. Huol­ta­ja voi ha­kea lap­sel­leen kou­lun­käyn­ti­oi­keut­ta muu­hun kuin lä­hi­kou­luun, ja näin voi­daan me­ne­tel­lä, mi­kä­li ope­tus­ryh­mis­sä on ti­laa. Täl­löin huol­ta­jan täy­tyy it­se jär­jes­tää ja mak­saa lap­sen kou­lu­kul­je­tus.