JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
25.5.2023 15.34

Mynämäkeen halutaan yhteinen johtaja pienille päiväkodeille

Sari Hon­ka­sa­lo

My­nä­mä­en kas­va­tus- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­ta esit­tää, et­tä My­nä­mä­en var­hais­kas­va­tuk­seen pe­rus­te­taan syys­kuun alus­ta al­ka­en pien­ten päi­vä­ko­tien yh­tei­nen joh­ta­jan vir­ka.

Vir­kaan si­säl­tyi­si Hii­ren­kor­van, Kar­ja­lan ja Py­hän päi­vä­ko­tien hal­lin­to, Ta­vas­ti­lan esi­o­pe­tuk­sen hal­lin­to, per­he­päi­vä­hoi­don oh­jaus sekä yk­si­tyi­sen var­hais­kas­va­tuk­sen val­von­ta.

Täl­lä het­kel­lä päi­vä­ko­din joh­ta­jan vir­ko­ja on kak­si: Pik­ku­lau­rin ja Vaah­te­ra­mä­en päi­vä­ko­deis­sa. Muis­sa hal­lin­toa on hoi­det­tu yh­dis­tel­mä­työ­nä tai ope­tuk­sen ohes­sa.

Rat­kai­su­na pien­ten päi­vä­ko­tien joh­ta­mis­jär­jes­te­ly­jen toi­mi­mat­to­muu­teen ko­keil­tiin 2022–23 mää­rä­ai­kais­ta jär­jes­te­lyä, jos­sa pien­ten päi­vä­ko­tien joh­ta­mi­nen Kar­ja­laa lu­kuun ot­ta­mat­ta hoi­det­tiin yh­den hal­lin­nol­li­sen esi­hen­ki­lön vir­ka­na. Ko­kei­lu to­det­tiin toi­mi­vak­si.

Lau­ta­kun­ta päät­ti sa­mas­sa tou­ko­kuun ko­kouk­ses­saan ju­lis­taa Lau­rin kou­lun reh­to­rin vi­ran ha­et­ta­vak­si. Eu­ran si­vis­tys­joh­ta­jak­si vii­me vuo­den puo­lel­la va­lit­tu Mat­ti Kom­pui­nen on ir­ti­sa­nou­tu­nut reh­to­rin vi­ras­ta 1.7. al­ka­en.