JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
28.9.2022 11.38

Kuljetuksia petovaaran takia maaliskuun loppuun

My­nä­mä­es­sä myön­ne­tään kou­lu­kul­je­tuk­sia tai saat­to­a­vus­tuk­sia pe­to­vaa­ran ta­kia ku­lu­va­na lu­ku­vuon­na ajal­le 24.10.–31.3. Kas­va­tus- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­ta päät­ti asi­as­ta syys­kuun ko­kouk­ses­saan ää­nes­tyk­sen jäl­keen.

Ää­nes­tyk­seen pää­dyt­tiin ajan­jak­son pi­tuu­des­ta. Kas­va­tus- ja si­vis­tys­joh­ta­ja Su­san Pork­ka oli esit­tä­nyt ajan­jak­sok­si 1.11.–17.2.

Ani­ta Karp­pi­nen (kesk.) eh­dot­ti Ant­ti Pun­tan (kesk.) ja Kai Kep­po­lan (vas.) kan­nat­ta­ma­na pi­dem­pää ajan­jak­soa, joka hy­väk­syt­tiin ää­nin 7–3.

Kul­je­tuk­sia on anot­ta­va kir­jal­li­ses­ti pe­rus­te­lui­neen lo­mak­keel­la, joka löy­tyy kun­nan verk­ko­si­vul­ta säh­köi­ses­tä asi­oin­nis­ta, ja kas­va­tus- ja si­vis­tys­joh­ta­ja te­kee pää­tök­set lau­ta­kun­nan lin­jaa­mien pe­rus­tei­den poh­jal­ta.