JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1 2 3 4 ... 33 »
Uutiset
Naantali
14.11.2023 12.48

Rokotepula hidastaa korona­ro­ko­tuksia Naantalissa

Uutiset
19.9.2023 14.39

THL: iäkkäiden ja riskiryhmien korona- ja influ­ens­sa­ro­ko­tukset samaan aikaan

Uutiset
23.12.2022 12.35

Koronasta ei enää erityisiä ohjeita

Uutiset
8.11.2022 15.02

Koronan ilmaantuvuus kasvaa

Mies­ten sa­li­ban­dyn Suo­mi­sar­jan B-loh­kos­sa yh­dek­sän­nek­si si­joit­tu­nut SB Naan­ta­li pe­la­si vii­kon­lop­pu­na en­sim­mäi­set säi­ly­mis­kar­sin­ta­ot­te­lun­sa Ou­lus­sa.

Uutiset
11.10.2022 14.14

Rokotukset erityisen tärkeitä riskiryhmille – korona lisääntymässä

Sekä My­nä­mä­en et­tä Lai­ti­lan kun­nan­hal­li­tuk­set an­toi­vat maa­nan­tai­na Tu­run hal­lin­to-oi­keu­del­le lau­sun­ton­sa Kol­sa-Ju­van­suon tuu­li­voi­ma­y­leis­kaa­vas­ta teh­tyyn va­li­tuk­seen. Kum­pi­kin pi­tää va­li­tus­ta pe­rus­teet­to­ma­na ja esit­tää sen hyl­kää­mis­tä.

Uutiset
14.9.2022 11.22

Tervey­den­huol­lossa maskisuositus on edelleen voimassa

Uutiset
Naantali
6.9.2022 15.50

Naantalin korona­ro­ko­tus­paikka muuttaa Tuulentuvalle

Tänä vuon­na Mas­kus­sa teh­dyn kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn tu­lok­set poik­ke­a­vat jon­kin ver­ran kah­den vuo­den ta­kai­sis­ta vas­tauk­sis­ta ja val­ta­kun­nal­li­sis­ta kou­lu­ter­veys­ky­se­ly­tu­lok­sis­ta.

Uutiset
10.8.2022 10.17

Kesäepidemian jälkeen korona laskussa

Uutiset
Naantali
10.8.2022 10.10

Neljännet korona­ro­ko­tukset käynnissä Naantalissa

Lou­nais-Suo­men po­lii­si sai lau­an­tain ja sun­nun­tain vä­li­se­nä yö­nä il­moi­tuk­sen pa­hoin­pi­te­lys­tä uu­si­kau­pun­ki­lai­ses­sa ra­vin­to­las­sa.

Uutiset
1.8.2022 14.02

Karan­tee­ni­ohjeet on syytä edelleen ottaa todesta - Korona on selvästi lisääntynyt Ugin alueella

Vak­ka-kun­to­ras­ti­kau­den toi­sek­si vii­mei­set suun­nis­tuk­set jär­jes­tet­tiin 19.9. Hal­lus­sa Ky­lä­ta­lo Ha­ka­van lä­hi­maas­tos­sa Kul­lan­vuo­ren kar­tal­la. 61 suun­nis­ta­jaa sai naut­tia jär­jes­tä­jien Timo Pent­ti­län, Mari Suo­mi-Aar­ni­on, San­na Män­ty­län ja Heli Le­hi­koi­sen jär­jes­te­lyis­tä.

Uutiset
Naantali
21.7.2022 14.21

Terveys­kes­ku­so­sas­tolla vierailukielto Naantalissa

Poik­keuk­sel­li­sen vai­ke­at sprint­ti­ra­dat oli­vat tar­jol­la la­jin SM-ki­sois­sa Lah­des­sa lau­an­tai­na. Ra­dat kul­ki­vat Si­be­lius­ta­lol­ta Lah­den sa­ta­man ym­pä­ris­tös­sä. Sekä mies­ten et­tä nais­ten sar­jas­sa näh­tiin yli­voi­mai­set voit­ta­jat: mie­his­sä HS:n Tuo­mas Heik­ki­lä ja nai­sis­sa JRV:n In­ka Nur­mi­nen.

Uutiset
Naantali
19.7.2022 14.07

Naantalissa neljänsiä korona­ro­ko­tuksia

Uutiset
29.6.2022 11.00

Uusi koronalääke käyttöön Tyksin erityis­vas­tuu­a­lu­eelle

Nel­jän­net Naan­ta­lin Kir­ja­juh­lat jär­jes­te­tään 10.–13.8. Poik­ki­tai­teel­li­ses­sa ta­pah­tu­mas­sa yh­dis­ty­vät niin kir­jal­li­suus, te­at­te­ri, mu­siik­ki kuin ku­va­tai­de­kin. Pää­ta­pah­tu­ma­paik­ka­na on Naan­ta­lin Kai­vo­huo­ne.

Uutiset
14.6.2022 15.11

Uusin korona­va­ri­antti ei ole lisännyt sairaa­la­kuor­mi­tusta Tyksissä

Tai­vas­sa­lon ap­teek­ki muut­ti uu­siin ti­loi­hin sa­man ka­ton al­le Sa­len kans­sa ja ava­si uu­det oven­sa 3.7.

Uutiset
24.5.2022 13.23

Koronapandemia rauhoittumassa Varsinais-Suomessa

1 2 3 4 ... 33 »

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely