JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2
Uutiset
17.5.2022 14.40

Retkei­ly­reittien äänestys jatkuu

Uutiset
8.2.2022 14.40

Laitila ei liity Vakkaan

Sun­nun­tain ja maa­nan­tain vä­li­se­nä yö­nä noin kel­lo 00.30 po­lii­si py­säyt­ti Ka­lan­nin­tiel­lä Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa kul­jet­ta­jan, jon­ka ajo oli epä­var­maa.

Uutiset
21.1.2022 13.50

Vakka-Suomen Sanomat hakee kesätoi­mit­tajaa

Lee­na Pyl­kön sa­vi­veis­tok­sia Kou­lu­ka­ve­rit ja mui­ta ky­lä­läi­siä on esil­lä Tai­vas­sa­lon kir­jas­tos­sa 31.10. as­ti.

Uutiset
3.1.2022 9.15

Laitila ei pyri Vakka-yhteistyöhön

Uutiset
9.11.2021 9.15

Vakka luettavissa vapaasti verkossa

On Uu­den­kau­pun­gin kau­pun­gin­val­tuus­ton maa­nan­tain ko­kouk­sen esi­tys­lis­ta liit­tei­neen. Esi­tys­lis­ta it­ses­sään oli pdf-muo­dos­sa 98 si­vua ja las­kin asi­a­koh­tien lii­te­tie­dos­to­jen yh­teis­pi­tuu­dek­si lä­hes 600 si­vua. Ei siis ihan Alas­ta­lon sa­lin ver­ran lu­ke­mis­ta, mut­ta on sii­nä sil­ti ol­lut ta­vaa­mis­ta, vaik­ka ei kuu­lui­si­kaan sii­hen kas­va­vaan osuu­teen vä­es­tös­tä, jol­la on vai­keuk­sia suo­men­kie­li­sen teks­tin lu­ke­mi­ses­sa.

Uutiset
25.10.2021 11.50

Parempi paperilaatu jatkaa Vakan kehitystyötä

Uutiset
7.10.2021 20.00

Jesse Ranta Vakan toimittajaksi

1800-lu­vun al­ku­puo­lis­kol­la Her­man­saa­ren kar­ta­non mai­ta Lo­ka­lah­del­la muo­kat­tiin suos­ta pel­lok­si, jol­loin maas­ta löy­tyi tam­mes­ta teh­ty lai­va. Sa­maa Ko­to­vai­nio-pel­toa oji­tet­tiin 1870-lu­vul­la li­sää, jol­loin löy­det­tiin toi­nen, män­nys­tä teh­ty lai­va.

Uutiset
7.10.2021 19.45

Simola johtaa Vakan hallitusta

Pit­kään on odo­tet­tu, et­tä nou­si­ais­lai­nen Vil­ja­mi Här­mä­lä ja hä­nen val­men­ta­man­sa ruu­na Gol­dii­vo Hoss ot­tai­si­vat en­sim­mäi­sen voit­ton­sa. Tuo het­ki tuli per­jan­tai­na Tu­run Met­sä­mä­es­sä hie­man yli il­ta­kah­dek­san.

Uutiset
23.9.2021 18.00

Vakalle uusi hallitus

SBS Wir­mon tyt­tö­ju­ni­o­ri­jouk­ku­ei­den pe­laa­jis­ta koos­tu­va nais­ten aka­te­mi­a­jouk­kue pe­la­si hie­non tai­pa­leen Suo­men cu­pis­sa ja kruu­na­si urak­kan­sa voit­ta­mal­la ko­ti­ken­täl­lään pe­la­tus­sa pik­ku­fi­naa­lis­sa O2-Jy­väs­ky­län kak­kos­jouk­ku­een maa­lein 7–4 (3–0, 0–2, 4–1).

Uutiset
21.9.2021 15.10

Laitilassa aloite Vakka-jäsenyydestä

Tai­vas­sa­lon vuo­si­ka­te vii­me vuo­del­ta oli lä­hes 1,4 mil­joo­naa eu­roa, ja ti­li­kau­den tu­los yli 815 000 eu­roa yli­jää­mäi­nen.

Uutiset
4.3.2021 19.05

Penttilä Vakan päätoi­mit­ta­jaksi

Toi­min­ta-au­ki­on hil­jai­set ää­net toi­vo­vat ny­kyi­sen kun­nan­ta­lon niin sa­no­tun ho­me­on­gel­man puo­lu­ee­ton­ta tut­ki­mis­ta. Ki­vi­ta­los­ta kun sat­tuu har­vem­min ho­met­ta löy­ty­mään ja jos puu tum­muu kos­teu­des­ta, se ei vie­lä ole ho­met­ta. En­nen kuin ale­taan siir­tää toi­mis­to­vä­li­nei­tä uu­teen paik­kaan, oli­si ky­sei­nen tut­ki­mus hyvä teh­dä.

Uutiset
5.2.2021 5.20

Toimitukseen muutoksia Vakassa

Uutiset
31.12.2020 10.20

Vakan vaiheet kertoivat lehden historiasta

« 1 2

Näköislehdet

Kysely