JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
21.1.2022 13.50

Vakka-Suomen Sanomat hakee kesätoi­mit­tajaa

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mis­sa on avoin­na vie­lä yk­si ke­sä­toi­mit­ta­jan paik­ka. Tar­jol­la on mo­ni­puo­lis­ta pai­kal­lis­leh­ti­työ­tä ke­sä­kuun alus­ta elo­kuun lop­puun. Työs­ken­te­lyn tar­kem­pi ajan­koh­ta on neu­vo­tel­ta­vis­sa.

Ai­em­paa leh­ti­työ­ko­ke­mus­ta ei vält­tä­mät­tä tar­vi­ta, mut­ta ei sii­tä hait­taa­kaan ole. Jos kah­dek­san kun­nan le­vik­ki­a­lue (Kus­ta­vi, Mas­ku, My­nä­mä­ki, Naan­ta­li, Nou­si­ai­nen, Tai­vas­sa­lo, Uu­si­kau­pun­ki, Veh­maa) on en­tuu­des­taan tut­tu, niin tämä on plus­saa.

Ke­sä­toi­mit­ta­ja työs­ken­te­lee ti­lan­teen mu­kaan joko Uu­den­kau­pun­gin tai My­nä­mä­en toi­mi­pis­tees­sä. Ke­sä­toi­mit­ta­jan työn­ku­va on laa­ja: jut­tu­ja eri­lai­sis­ta ai­he­pii­reis­tä ja nii­hin myös ku­vi­tus­ta. Ke­sä­ai­ka vaa­tii myös ky­kyä omien jut­tu­ai­hei­den ide­oin­tiin.

Ke­sä­toi­mit­ta­jal­la pi­tää ol­la käy­tös­sään au­to, jot­ta jut­tu­kei­kat laa­jal­le le­vik­ki­a­lu­eel­le on­nis­tu­vat.

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mis­sa ke­sä­työn­te­ki­jä pää­see mu­kaan hul­lun­haus­kaan työ­yh­tei­söön, jos­sa ko­ke­nut kaar­ti an­taa tu­kea tar­vit­ta­val­la ta­val­la.

Jos Va­kan ke­sä­työ­pes­ti kiin­nos­taa, niin ota yh­teyt­tä pää­toi­mit­ta­ja Vesa Pent­ti­lään (vesa.pent­ti­la@vak­ka.fi, 044-5917303). Ha­ke­muk­set tu­lee toi­mit­taa edel­lä mai­nit­tuun säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­seen tam­mi­kuun lop­puun men­nes­sä.