JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
5.2.2021 5.20

Toimitukseen muutoksia Vakassa

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mien toi­mi­tuk­sen ko­koon­pa­noon tu­lee muu­tok­sia. Alu­e­toi­mit­ta­ja Vesa Pent­ti­lä ryh­tyy hoi­ta­maan tois­tai­sek­si vt. pää­toi­mit­ta­jan teh­tä­viä. Hän työs­ken­te­li vt. pää­toi­mit­ta­ja­na vuo­si­na 2015–2017 va­jaan kah­den vuo­den ajan.

Leh­den mää­rä­ai­kai­sek­si toi­mit­ta­jak­si on va­lit­tu mas­ku­lai­nen Jes­se Ran­ta. Hän on ai­em­min työs­ken­nel­lyt muun mu­as­sa ke­sä­toi­mit­ta­ja­na Vak­ka-Suo­men Sa­no­mis­sa ja Tu­run Sa­no­mis­sa.

Va­kan toi­mi­tus­ta va­jaat nel­jä vuot­ta luot­san­nut Tei­ja Uit­to siir­tyy Uu­den­kau­pun­gin Sa­no­mien ja Lai­ti­lan Sa­no­mien pää­toi­mit­ta­jak­si.