JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 2 3
Uutiset
29.11.2021 10.57

Marita Saarinen jatkaa EL Lemu-Askainen-Velkuan johdossa

Rau­ma­lai­sel­ta tai­deg­raa­fik­ko Meri Pau­ni­a­hol­ta on Uu­den­kau­pun­gin Ru­non­kul­man Gal­le­ri­as­sa esil­lä 17 te­os­ta tee­mal­la Ko­tiin­pa­luu. Te­ok­set ovat syn­ty­neet seit­se­män vuo­den ai­ka­na.

Uutiset
Vehmaa
12.11.2021 10.25

Virtala jatkaa Vehmaan eläkeläisten johdossa

Uutiset
Taivassalo
13.7.2021 20.40

Taivassalon eläkeläiset saivat tukea harrastamiseen ja digiloikkaan

Nou­si­ais­ten val­tuus­to ei läh­te­nyt maa­nan­tai­na suu­rem­min muok­kaa­maan kun­nan­hal­li­tuk­sen rus­taa­maan ta­lou­sar­vi­oe­si­tys­tä. Val­tuus­to hy­väk­syi pa­rin tun­nin kes­kus­te­lun jäl­keen en­si vuo­den bud­je­tin niin, et­tä sii­hen teh­tiin vain yk­si muu­tos.

Uutiset
Uusikaupunki
17.5.2021 14.00

Talkoisiin kuuluu työn ilo

Le­mus­sa saa­tiin lau­an­tai­na uu­sia ide­oi­ta, kun to­det­tiin, et­tä bi­o­hii­let­tä­mi­ses­sä yh­dis­tyy ai­ka mon­ta hy­vää asi­aa. Pu­si­koi­den ja ojan­var­sien rai­vauk­ses­ta syn­ty­neet ri­su­ka­sat hä­vi­ä­vät nur­kis­ta, ja sa­mal­la syn­tyy bi­o­hiil­tä, jota voi käyt­tää maan­pa­ran­nuk­seen, suo­jaa­maan ve­sis­tö­jä va­lu­mil­ta tai vaik­ka gril­li­hii­le­nä.

Uutiset
Vehmaa
1.4.2021 14.25

EL Vehmaan yhdistys on mukana yskä-tutkimuksessa

Hel­le ra­sit­ti suun­nis­ta­jia Vi­king Line -ras­teil­la Sau­von Tap­pe­rin­mä­es­sä sun­nun­tai­na. Kil­pai­li­joil­le oli tar­jol­la to­del­la pie­nel­lä mä­ki­a­lu­eel­la run­sas­ras­ti­set kes­ki­mat­kan ra­dat.

Urheilu
Kustavi
3.2.2021 12.14

Talviliikunta virkistää ja kohottaa kuntoa

Uutiset
Masku
7.12.2020 9.48

Ristimäki luotsaa Eläkeliittoa Maskussa

« 1 2 3

Näköislehdet

Kysely