JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kustavin Eläkeliiton väki kannustaa senioreita liikkeelle kimppakävelyille, kun muu toiminta on tauolla koronan vuoksi.

Kustavin Eläkeliiton väki kannustaa senioreita liikkeelle kimppakävelyille, kun muu toiminta on tauolla koronan vuoksi.

Kirsti Salminen

Urheilu
Kustavi
3.2.2021 12.14

Talviliikunta virkistää ja kohottaa kuntoa

Kirs­ti Sal­mi­nen

Elä­ke­lii­ton Kus­ta­vin yh­dis­tyk­sen lii­kun­ta­vas­taa­vat An­ja Sius­luo­to ja Pek­ka Nie­mi­nen odot­ta­vat Vä­hä­maan­ku­jal­la Toi­min­ta­puis­ton vie­res­sä kimp­pa­kä­ve­lyl­le mu­kaan läh­te­viä.

Kimp­pa­kä­ve­lyl­lä kä­vel­lään tun­nin ver­ran Kus­ta­vin kes­kus­tan lä­hei­syy­des­sä ve­tä­jien suun­nit­te­le­man vaih­te­le­van rei­tin mu­kaan.

Kimp­pa­kä­ve­ly, sau­voil­la tai il­man, aloi­tet­tiin viik­ko sit­ten tiis­tai­na 26.1. En­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la mu­ka­na oli yh­dek­sän rei­pas­ta liik­ku­jaa, toi­sel­la ker­ral­la jo 13. Tur­va­vä­leis­tä huo­leh­di­taan ja liik­keel­le läh­de­tään pie­nis­sä ryh­mis­sä.

Au­rin­koi­nen sää suo­si kimp­pa­kä­ve­li­jöi­tä tiis­tai­na 2.2. Kä­ve­lyn tar­koi­tuk­se­na on pa­ran­taa sekä fyy­sis­tä et­tä hen­kis­tä hy­vin­voin­tia. Kä­ve­lyl­lä on ko­ko­nais­val­tai­sia vai­ku­tuk­sia ter­vey­teen, se on hy­vää pe­rus­lii­kun­taa ja tut­tu ja help­po tapa li­sä­tä lii­ket­tä ar­keen.

Kau­nis lu­mi­nen tal­vi­luon­to hem­mot­te­lee joka puo­lel­la Suo­mea. Lii­kun­nan fyy­sis­ten kun­to­vai­ku­tus­ten li­säk­si ul­ko­na liik­ku­mi­nen on miel­tä vir­kis­tä­vää ja ren­tout­ta­vaa.

Seu­raa­van ker­ran Kus­ta­vis­sa ko­koon­nu­taan kimp­pa­kä­ve­lyn mer­keis­sä tiis­tai­na 9.2. kel­lo 11 Vä­hä­maan­ku­jal­la. Mu­kaan kun­toa ko­hot­ta­maan ja naut­ti­maan tal­vi­sis­ta mai­se­mis­ta voi­vat osal­lis­tua kaik­ki ha­luk­kaat.