JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Uusikaupunki
18.2.2021 15.33

Ugista löytynyt kahta erilaista koronaviruksen muunnosta

Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa on to­det­tu ko­ro­na­vi­ruk­sen muun­nos­ta. Hel­mi­kuun alus­sa ana­ly­soi­ta­vak­si lä­he­te­tyis­tä ko­ro­na­vi­rus­näyt­teis­tä on löy­ty­nyt yk­si Ete­lä-Af­ri­kan muun­nos sekä Bri­tan­ni­an muun­nos­ta.

Uu­den­kau­pun­gin ter­veys­vi­ra­no­mai­set sai­vat tie­don vi­rus­muun­nos­ten löy­ty­mi­ses­tä tors­tai­na 18. hel­mi­kuu­ta.

Var­si­nais-Suo­men sai­raan­hoi­to­pii­ri tie­dot­ti tä­nään maa­kun­nan en­sim­mäi­ses­tä Ete­lä-Af­ri­kan muun­nos­ta­pauk­ses­ta. Ky­sei­nen ta­paus on ha­vait­tu ni­me­no­maan Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa.

Ko­ro­na­vi­rus­tau­din muun­nok­siin sai­ras­tu­neet hen­ki­löt ovat ol­leet eris­tyk­ses­sä, ja tar­tun­noil­le al­tis­tu­neet ka­ran­tee­nis­sa.

Uu­det muun­tu­neet vi­ruk­set voi­vat tart­tua ja le­vi­tä ai­em­paa no­pe­am­min. Ti­lan­teen ke­hit­ty­mis­tä seu­ra­taan Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa tii­viis­ti.

Nyt teh­dyt löy­dök­set ei­vät muu­ta ko­ro­nal­ta suo­jau­tu­mi­ses­ta an­net­tu­ja suo­si­tuk­sia. Kaik­ki ai­em­min an­ne­tut oh­jeet vä­hin­tään kah­den met­rin etäi­syy­des­tä, käsi- ja ys­ki­mis­hy­gie­ni­as­ta sekä mas­kien käy­tös­tä ovat voi­mas­sa.

– Ko­ro­na­vä­sy­myk­ses­tä huo­li­mat­ta kaik­kien uu­si­kau­pun­ki­lais­ten pi­tää nyt jak­saa nou­dat­taa ra­joi­tuk­sia. Vain tiu­kal­la ko­ro­na­ku­ril­la voim­me vält­tää laa­jat tar­tun­ta­ket­jut ja al­tis­tu­mi­set, so­si­aa­li- ja ter­veys­joh­ta­ja Sari Ran­ta­nen ve­to­aa.