JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
8.4.2021 10.47

Lisää tilaa Leinikin erityi­so­pe­tu­syk­si­kölle

Sari Hon­ka­sa­lo

My­nä­mä­en ope­tus­toi­mi jat­kaa edel­leen kou­lu­ti­lo­jen vuok­raus­ta Sosp­ro Oy:ltä eri­tyi­so­pe­tu­syk­sik­kö Lei­ni­kin käyt­töön.

Yri­tyk­sel­lä on suun­nit­teil­la ra­ken­taa Ylä­neen­tien var­res­sa to­mi­van las­ten­suo­je­lu­yk­si­kön pi­ha­pii­riin ny­kyis­ten kou­lu­ti­lo­jen li­säk­si uu­si kou­lu­ra­ken­nus kah­del­le luo­kal­le. Sen val­mis­tut­tua jää ny­kyi­sis­tä edel­leen käyt­töön myös toi­nen, vuon­na 2011 ra­ken­net­tu kou­lu­ra­ken­nus.

Ny­kyis­ten ti­lo­jen vuok­ra­so­pi­mus on uu­sit­tu vuo­sit­tain lu­ku­vuo­dek­si ker­ral­laan. Yri­tys eh­dot­ti kun­nal­le ai­em­paa pi­dem­pää vuok­ra­so­pi­mus­ta, mut­ta My­nä­mä­en kas­va­tus- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­ta päät­ti maa­lis­kuun ko­kouk­ses­saan, et­tä vuok­ra­so­pi­mus voi­daan teh­dä mak­si­mis­saan kah­dek­si vuo­dek­si ker­ral­laan kol­men kuu­kau­den ir­ti­sa­no­mi­sa­jal­la.

Eri­tyi­so­pe­tu­syk­sik­kö Lei­ni­kin ope­tus­toi­min­ta on osa My­nä­mä­en kun­nan pe­ru­so­pe­tus­ta, ja kun­ta on vuok­ran­nut ky­sei­set ti­lat ope­tus­käyt­töön. Yk­si­kös­sä on sekä my­nä­mä­ke­läi­siä et­tä vie­ras­paik­ka­kun­ta­lai­sia op­pi­lai­ta.

Luo­kat ovat vaa­ti­van eri­tyi­sen tuen ryh­miä. Op­pi­las­mää­rä vaih­te­lee vuo­sit­tain, mut­ta mää­rä on ko­ko­nai­suu­des­saan kas­va­nut niin, et­tä ny­kyis­ten ti­lo­jen li­säk­si tar­vi­taan uu­sia tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia ope­tus­ti­lo­ja. Ny­kyi­sis­sä ovat haas­tee­na ol­leet työ- ja op­pi­las­tur­val­li­suus, hen­ki­lös­tö­re­surs­soin­ti ja ope­tuk­sen pe­da­go­gi­nen to­teu­tus.