JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Yli 50-vuotiaiden koronarokotuksewt alkavat Akselissa ensi viikolla.

Yli 50-vuotiaiden koronarokotuksewt alkavat Akselissa ensi viikolla.

Jussi Arola

Uutiset
6.5.2021 13.48

Yli 50-vuotiaiden korona­ro­ko­tukset alkavat Akselissa

Yli 50-vuo­ti­ai­den ro­ko­tuk­set al­ka­vat pe­rus­tur­va­kun­ta­yh­ty­mä Ak­se­lis­sa en­si vii­kol­la.

En­si vii­kol­la ai­ko­ja voi­vat va­ra­ta vuon­na 1971 syn­ty­neet ja sitä van­hem­mat pe­rus­ter­veet kun­ta­lai­set sekä 16–64-vuo­ti­aat ris­ki­ryh­mään 1 tai 2 kuu­lu­vat.

Ai­ko­ja voi va­ra­ta pu­he­li­mit­se maa­nan­tais­ta 10.5. al­ka­en nu­me­ros­ta 02 6510 2114 tai säh­köi­ses­ti Ak­se­lin si­vuil­ta. Ak­se­li suo­sit­te­lee säh­köi­sen ajan­va­rauk­sen käyt­tä­mis­tä, sil­lä siel­tä ai­ko­ja voi va­ra­ta jo täl­lä vii­kol­la.

Ro­ko­tu­sai­ko­ja voi va­ra­ta Mas­kun ter­veys­kes­kuk­seen (Ruu­ton­tie 2–4) tai My­nä­mä­en ter­veys­kes­kuk­seen (Kui­ve­lan­tie 10). Jos säh­köi­sen ajan­va­rauk­sen en­sim­mäi­ses­sä va­lin­nas­sa ei näy enää ai­ko­ja, kan­nat­taa tar­kis­taa myös toi­sen ter­veys­kes­kuk­sen ti­lan­ne.

Jos va­rat­tua ai­kaa pys­ty käyt­tä­mään, se pi­tää pe­rua. Pe­ruut­ta­mat­to­mat pois­jään­nit hi­das­ta­vat ro­ko­tus­ten edis­ty­mis­tä.

Ko­ro­na­ro­kot­teen toi­nen an­nos an­ne­taan 12 vii­kon ku­lut­tua en­sim­mäi­ses­tä pis­tok­ses­ta. Te­hos­te­ro­kot­teen ai­kaa ei voi tois­tai­sek­si vaih­taa säh­köi­ses­sä ajan­va­rauk­ses­sa, vaan ai­no­as­taan pu­he­li­mit­se.