JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Vehmaa
22.9.2022 15.03

Vehmaan nuorten vaikut­ta­ja­ryhmä sai nimen

Veh­maan seu­ra­kun­nas­sa nuor­ten vai­kut­ta­ja­ryh­mä on saa­nut uut­ta il­met­tä uu­den ni­men myö­tä.

Elo­kuus­sa päät­ty­nee­seen nuor­ten vai­kut­ta­ja­ryh­män jär­jes­tä­mään ni­mi­kil­pai­luun tuli kaik­ki­aan 23 eh­do­tus­ta. Nuor­ten vai­kut­ta­ja­ryh­män ko­kouk­ses­sa 12.9. ni­mek­si va­lit­tiin Nita Pie­ti­län eh­dot­ta­ma Vaik­kis.

Nita ker­toi, et­tä huo­ma­si Ke­sä­kah­vi­las­sa vai­kut­ta­ja­ryh­män ni­mi­kil­pai­lu­laa­ti­kon ja ajat­te­li, et­tä se on Vaik­kis sen enem­pää miet­ti­mät­tä.

Veh­maan seu­ra­kun­ta­ta­lol­la jär­jes­te­tys­sä pal­kit­se­mis­ti­lai­suu­des­sa Nita poh­ti, et­tä jos­pa läh­ti­si myös mu­kaan it­se toi­min­taan. Vai­kut­ta­ja­ryh­mä Vaik­kik­seen on me­nos­sa syk­syn rek­ry­toin­ti­vii­kot, mu­kaan voi­vat tul­la kaik­ki al­le 29-vuo­ti­aat kon­fir­moi­dut seu­ra­kun­nan jä­se­net.

Li­sä­tie­to­ja ryh­män toi­min­nas­ta saa pu­heen­joh­ta­ja Mint­tu Lai­neel­ta ja di­a­ko­ni Tui­ja Suo­mi­sel­ta. Heil­le voi myös il­moit­tau­tua mu­kaan toi­min­taan. Rek­ry­toin­tia to­teu­te­taan 30.11. as­ti, jon­ka jäl­keen ryh­mä­toi­min­ta on sul­jet­tua.

Vaik­kis on yk­si väy­lä, jon­ka kaut­ta nuor­ten ää­ni tu­lee kuu­lu­vak­si ja nä­ky­väk­si seu­ra­kun­nas­sa. Vaik­kik­sen esit­te­li­jä­nä, jol­le kuu­luu asi­oi­den val­mis­te­lu ja esit­te­ly, ja sih­tee­ri­nä toi­mii di­a­ko­ni Tui­ja Suo­mi­nen.

Nuor­ten vai­kut­ta­ja­ryh­män ko­kouk­sien muis­ti­ot ovat lu­et­ta­vis­sa seu­ra­kun­nan net­ti­si­vuil­ta.