JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Vehmaa
20.4.2021 17.00

Vehmaalle uusi päiväkotiryhmä

Vesa Pent­ti­lä

Veh­maan kun­ta pe­rus­taa uu­den päi­vä­ko­ti­ryh­män ny­kyi­sen päi­vä­ko­din yh­tey­teen. Kun­nan­hal­li­tus myön­si lu­van var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan palk­kaa­mi­seen hei­nä­kuun alus­ta al­ka­en.

Kun­nan­hal­li­tus pyy­tää tek­ni­sel­tä toi­mel­ta lau­sun­toa kah­des­ta vaih­to­eh­dos­ta: päi­vä­ko­ti­ra­ken­nuk­sen ala­ker­ran kor­jaa­mi­ses­ta päi­vä­ko­ti­toi­min­taan tai ny­kyis­ten ti­lo­jen ja­ka­mi­ses­ta vä­li­sei­nil­lä ryh­mä­ti­loik­si.

Veh­maan kaik­ki var­hais­kas­va­tus­pai­kat ovat täyn­nä. Ti­lan­net­ta hel­pot­ta­maan pe­rus­te­tun kah­dek­san lap­sen ryh­mä­per­he­päi­vä­hoi­to­ko­din toi­min­ta lop­puu Vink­ki­läs­sä ja lap­set siir­ty­vät päi­vä­ko­tiin Kir­kon­ky­lään.

Kun­nan­hal­li­tus myön­si hei­nä­kuun alus­ta al­ka­en täyt­tö­lu­vat kol­mel­le va­ki­nai­sel­le ja kah­del­le mää­rä­ai­kai­sel­le las­ten­hoi­ta­jan toi­mel­le. Var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­töä on siir­ty­nyt ikäih­mis­ten pal­ve­lui­hin.

Kun­nan tä­män vuo­den ta­lou­sar­vi­os­sa on 30 000 eu­ron mää­rä­ra­ha päi­vä­ko­din luon­to­ryh­män pe­rus­ta­mi­seen. Toi­min­taa ei kui­ten­kaan aloi­te­ta vä­häi­sen osal­lis­tu­ja­mää­rän vuok­si. Kun­nan­hal­li­tus esit­tää val­tuus­tol­le, et­tä mää­rä­ra­ha käy­tet­täi­siin päi­vä­ko­din re­mon­tin jat­ka­mi­seen tai li­sä­ti­loi­hin.