JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
18.9.2023 11.32

Varhan Soihtu-tiimistä palve­luoh­jausta

Var­si­nais-Suo­men hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la (Var­ha) vii­me ke­vää­nä aloi­te­tun mo­ni­a­lai­nen asi­a­kas- ja pal­ve­luoh­jaus Soih­tu-yk­si­kön toi­min­ta laa­je­nee kak­si­kie­li­sek­si. Tii­mi pal­ve­lee aluk­si Ke­mi­ön­saa­ren ja Pa­rais­ten asuk­kai­ta, mut­ta pal­ve­lee myö­hem­min syk­syl­lä myös mui­ta Var­han ruot­sin­kie­li­siä asi­ak­kai­ta.

Mo­ni­a­lai­nen asi­a­kas- ja pal­ve­luoh­jaus Soih­tu tar­jo­aa so­si­aa­li­huol­lon neu­von­taa, oh­jaus­ta ja pal­ve­lu­tar­peen ar­vi­oin­tia sekä las­ten­suo­je­lu­tar­peen sel­vi­tyk­siä. Soih­tu-tii­min asi­ak­kail­le on tar­vit­ta­es­sa tar­jol­la myös mie­len­ter­veys- ja päih­de­työn ma­ta­lan kyn­nyk­sen pal­ve­lu­ja, hoi­don tar­peen ar­vi­oin­tia ja hoi­toon oh­jaus­ta.

Soih­tu-tii­mit pal­ve­le­vat lap­si­per­hei­tä sekä al­le 65-vuo­ti­ai­ta ai­kui­sia. Yli 65-vuo­ti­ai­den osal­ta pal­ve­lun tar­ve kar­toi­te­taan ikään­ty­nei­den asi­a­ka­soh­jauk­ses­sa tai ge­ron­to­lo­gi­sen so­si­aa­li­työn yk­si­kös­sä.

– Yh­tey­de­not­to­ja on tul­lut rei­lus­ti ja käy­tös­sä ole­viin pal­ve­luoh­jauk­sen pu­he­li­miin tu­lee täl­lä het­kel­lä noin 900 pu­he­lua kuu­kau­des­sa, so­si­aa­li- ja vam­mais­pal­ve­lui­den asi­a­ka­soh­jaus­pääl­lik­kö Jo­han­na Leh­to­la ker­too.

Soih­tu-tii­meis­sä py­ri­tään sii­hen, et­tä asi­a­no­sai­set ol­laan yh­tey­des­sä seit­se­mäs­sä ar­ki­päi­väs­sä il­moi­tuk­sen tai yh­tey­de­no­ton saa­pu­mi­ses­ta ja pal­ve­lu­tar­peen ar­vi­oin­ti saa­te­taan lop­puun kol­mes­sa kuu­kau­des­sa.

Fak­ta

Va­kan alu­een Soih­tu-tii­mien nu­me­rot:

Uu­si­kau­pun­ki, Mas­ku, My­nä­mä­ki, Nou­si­ai­nen, Veh­maa, Tai­vas­sa­lo, Kus­ta­vi, 02 410 7301

Naan­ta­li: 02 410 7305

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely