JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
1.3.2021 9.35

Vappulan päivä­ko­ti­lapset Nousiaisten Koljolaan

Vesa Pent­ti­lä

Nou­si­ais­ten Vap­pu­lan päi­vä­ko­din toi­min­ta siir­tyy elo­kuun alus­sa Kol­jo­lan päi­vä­ko­ti­kiin­teis­tön ti­loi­hin. Vap­pu­lan päi­vä­ko­ti­ti­lat siir­re­tään Hen­ri­kin yh­te­näis­kou­lun esi­o­pe­tuk­sen ja sitä täy­den­tä­vän var­hais­kas­va­tuk­sen käyt­töön lu­ku­vuo­dek­si 2021–2022.

Kas­va­tus- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­ta päät­ti mar­ras­kuus­sa, et­tei ny­kyis­tä Kol­jo­lan päi­vä­ko­din os­to­pal­ve­lu­so­pi­mus­ta kil­pai­lu­te­ta, vaan kun­ta ryh­tyy jär­jes­tä­mään var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lu­ja Kol­jo­las­sa oma­na toi­min­ta­na.

Os­to­pal­ve­lu­so­pi­mus Pil­ke-päi­vä­ko­din kans­sa päät­tyy hei­nä­kuun lo­pus­sa ja uu­si päi­vä­ko­ti aloit­taa toi­min­tan­sa elo­kuun alus­sa.

Ky­sees­sä on uu­si päi­vä­ko­ti, joka koos­tuu kah­des­ta eri päi­vä­ko­dis­ta. Tä­män vuok­si päi­vä­ko­dil­le et­si­tään uut­ta ni­meä. Kas­va­tus- ja si­vis­tys­lau­ta­kun­ta ot­taa vas­taan ni­mieh­do­tuk­sia kun­ta­lai­sil­ta.