JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
4.5.2021 11.51

Vakka-Suomen työttömyysaste maan kahdeksanneksi parhain

Var­si­nais-Suo­men työ- ja elin­kei­no­toi­mis­tos­sa oli Ely-kes­kuk­sen työl­li­syys­kat­sauk­sen mu­kaan maa­lis­kuun lo­pus­sa 26 900 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa. Maa­lis­kuun ai­ka­na työt­tö­mien mää­rä yleen­sä vä­he­nee ja nyt niin ta­pah­tui 400 hen­ki­löl­lä.

Vuot­ta ai­em­mas­ta työt­tö­mien mää­rä kas­voi 1 800 hen­ki­löl­lä (7 pro­sent­tia) eli sa­maa tah­tia kuin ta­pah­tui koko maas­sa. Niin Var­si­nais-Suo­mes­sa kuin koko maas­sa­kin työt­tö­mien mää­rän kas­vu oli edel­leen pai­no­te­tum­min lo­mau­tet­tu­jen mää­rän kas­vua.

Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den osuus työ­voi­mas­ta oli maa­lis­kuun lo­pus­sa Var­si­nais-Suo­mes­sa 11,5 pro­sent­tia eli 0,8 pro­sent­tiyk­sik­köä enem­män kuin vuot­ta ai­em­min. Näin työt­tö­mien osuus työ­voi­mas­ta oli pie­nem­pi kuin koko maas­sa (12,6 pro­sent­tia).

Var­si­nais-Suo­mes­sa työt­tö­myys kas­voi lä­hes kai­kis­sa seu­tu­kun­nis­sa. Poik­keuk­sen muo­dos­ti Loi­maan seu­tu, jos­sa työt­tö­myys hie­man vä­he­ni. Alin työt­tö­myy­sas­te oli Vak­ka-Suo­mes­sa (8,7 pro­sent­tia) ja Tu­run­maan saa­ris­tos­sa (8,9 pro­sent­tia). Man­ner-Suo­mes­sa näi­tä alem­mal­la ta­sol­la oli vain poh­jan­maa­lai­sia seu­tu­ja.

Seu­tu­kun­nit­tain tar­kas­tel­tu­na Vak­ka-Suo­mes­sa työt­tö­myy­sas­te oli maan kah­dek­san­nek­si par­hain.

Kun­tien vä­li­set erot työt­tö­myy­des­sä ovat mer­kit­tä­viä. Var­si­nais-Suo­mes­sa työt­tö­myysp­ro­sent­ti oli maa­lis­kuus­sa kor­kein Tu­run kau­pun­gis­sa (14,6 pro­sent­tia) sekä alin Rus­kol­la (5,5 pro­sent­tia).

Va­kan alu­eel­la alin työt­tö­myy­sas­te oli Nou­si­ai­sis­sa, 6,3 pro­sent­tia ja kor­kein Naan­ta­lis­sa, 9,3 pro­sent­tia.

Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa työt­tö­myy­sas­te oli 9,2 pro­sent­tia, Kus­ta­vis­sa 9,0 pro­sent­tia, Tai­vas­sa­los­sa 8,9 pro­sent­tia, My­nä­mä­es­sä 8,0 pro­sent­tia, Mas­kus­sa 7,3 pro­sent­tia ja Veh­maal­la 6,6 pro­sent­tia.

Huh­ti­kuus­sa työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den ja lo­mau­tet­tu­jen mää­rät yleen­sä vä­he­ne­vät. Työl­li­syys­kat­sauk­ses­sa ar­vi­oi­daan, et­tä to­den­nä­köi­ses­ti näin ta­pah­tuu myös täl­lä ker­taa.