JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
4.5.2021 11.51

Vakka-Suomen työttömyysaste maan kahdeksanneksi parhain

Uutiset
Uusikaupunki
18.2.2021 9.55

Työllisyyden palvelut jatkossa Ugin Mörnessä

Kus­ta­vin si­vis­tys­lau­ta­kun­ta päät­ti vii­me vii­kol­la, et­tä kir­jas­to on tu­le­va­na ke­sä­nä kesä-, hei­nä-, ja elo­kuus­sa avoin­na myös lau­an­tai­sin kel­lo 10–14. Ju­han­nus­päi­vä­nä kir­jas­to py­syy kiin­ni.

Uutiset
5.2.2021 10.40

Kunnat potevat hakijapulaa

My­nä­mä­en tek­ni­nen lau­ta­kun­ta vas­ta­si maa­lis­kuun ko­kouk­ses­saan kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­män aloit­tee­seen, jos­sa esi­tet­tiin säh­kö- ja elekt­ro­niik­ka­ro­mun ke­räys­pis­tet­tä My­nä­mä­keen.

Uutiset
30.12.2020 10.10

Puuverstaan kautta autotehtaalle töihin

Uutiset
22.12.2020 10.35

Vehmaalla maakunnan pienin työttömyysaste

Ko­koo­muk­sen eh­do­kas­han­kin­ta on pääs­syt vauh­tiin Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa. Vaa­li­työs­tä vas­taa­va pai­kal­li­nen kun­nal­lis­jär­jes­tö on päät­tä­nyt jul­kais­ta eh­do­kas­lis­tan tä­män­het­ki­sen ti­lan­teen. Ni­miä on nyt koos­sa 21. Vii­me vaa­leis­sa ko­koo­muk­sel­la oli Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa 27 eh­do­kas­ta. Ai­kaa eh­do­ka­sa­set­te­lul­le on vie­lä maa­lis­kuun 9. päi­vään saak­ka.

Uutiset
Uusikaupunki
16.12.2020 13.17

Työllis­tä­mis­pal­velut siirtyvät Ugissa sosia­a­li­toimeen

SF-C Vak­ka-Suo­mi ry:n uu­dek­si pu­heen­joh­ta­jak­si on va­lit­tu As­ko Pe­rän­tie. Hän seu­raa 24 vuot­ta pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­nut­ta Rei­jo Si­lo­kos­kea, jon­ka an­si­o­kas työ yh­dis­tyk­sen eteen huo­mi­oi­tiin myös lii­ton ta­hol­ta.