JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sanna Arell (vas.) ja Elina Ukkonen viihdyttävät väkeä Vakka-Suomen Sanomien järjestämässä tori-illassa Kalannissa.

Sanna Arell (vas.) ja Elina Ukkonen viihdyttävät väkeä Vakka-Suomen Sanomien järjestämässä tori-illassa Kalannissa.

Uutiset
1.7.2023 10.00

Vakka esittäytyy Kalannin torilla

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mat esit­täy­tyy Män­näis­ten to­ril­la Ka­lan­nis­sa per­jan­tai­na 7. hei­nä­kuu­ta kel­lo 16–19. Ky­sees­sä on yk­si Va­kan ke­sä­kier­tu­een ta­pah­tu­mis­ta. Leh­ti on pai­kal­la le­vik­ki­a­lu­eel­la jo­kai­sen kun­nan yh­des­sä ke­sä­ta­pah­tu­mas­sa.

Ka­lan­nis­sa ylei­söä viih­dyt­tää uu­si­kau­pun­ki­lai­nen lau­la­ja San­na Arell nou­si­ais­lai­sen sä­es­tä­jän­sä Eli­na Uk­ko­sen kans­sa.

Kel­lo 17 al­kaa po­li­tiik­ka­kes­kus­te­lu, jos­sa ovat mu­ka­na Va­kan alu­een kan­sa­ne­dus­ta­jat Rit­va Elo­maa (ps.) Mas­kus­ta ja Mil­la Lah­den­pe­rä (kok.) Tai­vas­sa­los­ta. Hal­li­tus­puo­lu­ei­den edus­ta­jia haas­ta­vat op­po­si­ti­os­ta uu­si­kau­pun­ki­lai­set Heli-Päi­vik­ki Lau­ren (sd.) ja Mau­ri Kon­tu (kesk.).

Po­lii­tik­ko­ja tent­taa­vat ke­säi­sen ke­vy­es­sä ja sa­mal­la asi­a­pi­toi­ses­sa kes­kus­te­lus­sa Vak­ka-Suo­men Me­dia Osuus­kun­nan hal­li­tuk­sen mas­ku­lai­nen pu­heen­joh­ta­ja Aki Si­mo­la ja leh­den pää­toi­mit­ta­ja Vesa Pent­ti­lä.

Il­lan oh­jel­mas­sa on myös vak­ka­suo­ma­lais­ten kun­ta­päät­tä­jien leik­ki­mie­li­nen kil­pai­lu, jon­ka la­ji­kir­jo on vie­lä sa­lai­nen en­nak­ko­har­joit­te­lun es­tä­mi­sek­si. Tih­ku­nei­den tie­to­jen mu­kaan ki­sas­sa vaa­di­taan enem­män hen­kis­tä kant­tia ja kä­den tark­kuut­ta kuin fyy­sis­tä kes­tä­vyyt­tä.

Näköislehdet

Kysely