JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uudenkaupungin uimahalli ja uimahallin kuntosali suljetaan yleisöltä 25.12. asti, poikkeuksena alle 20-vuotiaiden seuratoiminta.

Uudenkaupungin uimahalli ja uimahallin kuntosali suljetaan yleisöltä 25.12. asti, poikkeuksena alle 20-vuotiaiden seuratoiminta.

arkisto / Katja Kaartinen

Uutiset
Uusikaupunki
2.12.2020 8.39

Ugin uimahalli kiinni, Cruselli ja museo avoinna

Uu­den­kau­pun­gin te­at­te­ri kes­keyt­tää syk­syn näy­tän­tö­kau­ten­sa. Kaik­ki lop­pu­vuo­den esi­tyk­set on pe­rut­tu. Myös muut kult­tuu­ri­kes­kus Cru­sel­lin ylei­sö­ti­lai­suu­det kes­key­te­tään. Cru­sel­lin tai­de­näyt­te­ly­ti­la on au­ki, mut­ta ti­las­sa voi vie­rail­la yh­tä ai­kaa enin­tään kym­me­nen hen­ki­löä. Vie­rai­li­joil­ta edel­ly­te­tään kas­vo­mas­kin käyt­töä.

Wahl­ber­gin mu­se­o­ta­los­sa voi vie­rail­la vain kym­me­nen asi­a­kas­ta ker­ral­laan. Mu­se­on hen­ki­lö­kun­ta oh­jeis­taa tar­vit­ta­es­sa asi­ak­kai­ta odot­ta­maan vuo­ro­aan vie­rai­lul­le. Myös mu­se­os­sa edel­ly­te­tään kas­vo­mas­kien käyt­töä.

Nuo­ri­so­ta­lot py­sy­vät avoin­na ja tur­val­lis­ta toi­min­taa jär­jes­te­tään ko­ro­na­ra­joi­tuk­set huo­mi­oi­den.

Uu­den­kau­pun­gin kau­pun­gin si­sä­lii­kun­ta­ti­lo­jen yli 20-vuo­ti­ai­den toi­min­taan va­ra­tut vuo­rot pe­ru­taan, pois lu­kien maa­jouk­kue-, SM- sekä 1-di­vi­si­oo­na­ta­son har­joit­te­lu- ja kil­pai­lu­toi­min­ta.

Kau­pun­gin si­sä­lii­kun­ta­ti­lo­jen lii­kun­ta­vuo­rot, jois­sa on al­le ja yli 20-vuo­ti­ai­ta har­ras­ta­mas­sa lii­kun­taa yh­tä ai­kaa pe­ru­taan. Ui­ma­hal­li ja ui­ma­hal­lin kun­to­sa­li sul­je­taan ylei­söl­tä 3.12. – 25.12, poik­keuk­se­na al­le 20-vuo­ti­ai­den seu­ra­toi­min­ta. Muut kun­to­sa­lit sul­je­taan ylei­söl­tä 3.12.–23.12.

Kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lu­jen oh­jat­tu har­ras­te­toi­min­ta päät­tyy 2.12. Jää­hal­lin ylei­sö­luis­te­lu­vuo­rot kes­key­te­tään.

Ul­ko­lii­kun­ta­pai­kat pi­de­tään avoin­na oma­eh­tois­ta liik­ku­mis­ta var­ten.