JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
8.4.2021 17.11

Taivassalossa, Mynämäessä ja Nousiaisissa uusia tartuntoja

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) ko­ro­na­ti­las­ton mu­kaan 8.4. men­nes­sä tar­tun­to­ja on to­det­tu Mas­kus­sa 122, My­nä­mä­es­sä 62, Naan­ta­lis­sa 184 ja Nou­si­ai­sis­sa 26.

Uu­sia tar­tun­to­ja on vuo­ro­kau­den ai­ka­na to­det­tu My­nä­mä­es­sä kak­si ja Nou­si­ai­sis­sa yk­si.

Uu­den­kau­pun­gin yh­teis­toi­min­ta-alu­eel­la (U-sote) vii­des­sä kun­nas­sa tar­tun­to­ja on to­det­tu 261.

Uu­sia tar­tun­to­ja to­det­tiin Tai­vas­sa­los­sa kol­me. Yh­teen­sä epi­de­mi­an ai­ka­na tar­tun­to­ja on to­det­tu Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa 208, Kus­ta­vis­sa 14, Tai­vas­sa­los­sa 9 ja Veh­maal­la ja Py­hä­ran­nas­sa kum­mas­sa­kin 15.

Ko­ro­na­ta­paus­ten vii­mei­sen kah­den vii­kon il­maan­tu­vuus­lu­ku sa­taa­tu­hat­ta asu­kas­ta koh­den on Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa 52,02, Tai­vas­sa­los­sa 241,11 ja Kus­ta­vis­sa 207,9.

Tar­tun­nan al­ku­pe­rää ei enää kai­kis­sa ta­pauk­sis­sa saa­da jäl­ji­tet­tyä ja täs­tä syys­tä voi­mas­sa ole­vien ra­joi­tus­ten ja tur­va­oh­jei­den nou­dat­ta­mi­nen on en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää, muis­tut­taa U-sote.

Erot Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) ja kau­pun­gin il­moit­ta­mis­sa tar­tun­ta­lu­vuis­sa joh­tu­vat sii­tä, et­tä THL ti­las­toi ko­ro­na­tar­tun­to­ja osit­tain eri pe­rus­tein kuin kau­pun­ki.

Var­si­nais-Suo­mi on ko­ro­na­pan­de­mi­an le­vi­ä­mis­vai­hees­sa. Voi­mas­sa on le­vi­ä­mis­vai­heen mas­ki­suo­si­tus.