JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
25.3.2024 10.40

Poliisi turvaamassa pääsiäisen liikennettä

Po­lii­si tu­lee ole­maan vä­ke­väs­ti mu­ka­na pää­si­äi­sen me­no­lii­ken­teen val­von­nas­sa var­sin­kin vilk­kaim­mil­la tie­o­suuk­sil­la. Kii­ras­tors­tain vilk­kaa­seen lii­ken­teen po­lii­si suo­sit­te­lee läh­te­mään hy­vin le­vän­nee­nä ja toi­set huo­mi­oi­val­la jous­ta­val­la ajo­ta­val­la. Tur­ha kii­re pois ja eh­jä­nä pe­ril­le.

Pää­si­äi­sen vil­kas­lii­ken­tei­sim­pien päi­vien en­na­koi­daan ole­van pe­rin­tei­seen ta­paan kii­ras­tors­tai 28.3. sekä toi­nen pää­si­äis­päi­vä 1.4.

Me­no­lii­ken­ne on vilk­kaim­mil­laan kii­ras­tors­tai­na kel­lo 13–19. Lii­ken­net­tä on run­saas­ti myös pit­kä­per­jan­tai­na kel­lo 9–14 vä­li­se­nä ai­ka­na, poh­joi­ses­sa vie­lä myö­hem­min­kin. Ajoit­tais­ta jo­nou­tu­mis­ta saat­taa esiin­tyä eten­kin pää­kau­pun­ki­seu­dun ulos­me­no­teil­lä sekä val­ta­teil­lä 4 ja 5 ai­na Jy­väs­ky­län ja Mik­ke­lin kor­keuk­sil­le saak­ka.

Pa­luu­lii­ken­ne kas­vaa jo sun­nun­tai-il­ta­päi­vän ja -il­lan ai­ka­na 31.3., pa­luu­lii­ken­ne­hui­pun si­joit­tu­es­sa maa­nan­tail­le 1.4. kel­lo 12 ja 20 vä­lil­le. Jo­nou­tu­mi­siin on syy­tä va­rau­tua eten­kin Ete­lä-Suo­men teil­lä.

Po­lii­si muis­tut­taa, et­tä tur­val­li­nen lii­ken­ne var­mis­te­taan pää­si­äi­se­nä­kin yh­teis­pe­lil­lä. En­na­koin­ti on avai­na­se­mas­sa, jot­ta lii­ken­ne su­juu on­gel­mit­ta: Huol­let­tu au­to, aja­mi­seen kes­kit­ty­nyt kus­ki sekä en­nen kaik­kea eri keli- ja lii­ken­ne­ti­lan­teen huo­mi­oi­va jous­ta­va ja toi­set huo­mi­oi­va ajo­ta­pa kan­ta­vat pit­käl­le.

– Läh­de mat­kaan vain hy­vin le­vän­nee­nä ja va­raa ajo­mat­kaan run­saas­ti ai­kaa, jol­loin her­mos­tu­mi­nen mui­hin tien­käyt­tä­jiin maan­tiel­lä on epä­to­den­nä­köi­sem­pää ja tur­hat ja vaa­ral­li­set ohi­tuk­set jää­vät pois. Tar­kas­ta, et­tä tuu­li­la­sin­pe­su­nes­tet­tä on säi­li­ös­sä riit­tä­väs­ti, ren­gas­pai­neet ovat kun­nos­sa ja al­la ovat ke­liin so­pi­vat ren­kaat. Riit­tä­vä tur­va­vä­li edel­lä aja­vaan an­taa ai­na pe­li­va­raa yl­lät­tä­viin jar­ru­tuk­siin, vaik­ka­pa eläi­men ryn­nä­tes­sä tiel­le, po­lii­si­tar­kas­ta­ja Heik­ki Kal­lio Po­lii­si­hal­li­tuk­ses­ta ki­teyt­tää.

Näköislehdet

Kysely