JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Uusikaupunki
9.7.2024 15.23

Pankkitie suljetaan Kalannissa perjantaina

Ka­lan­nin Pank­ki­tiel­lä teh­dään tä­män vii­kon per­jan­tais­ta al­ka­en pa­ran­nus­töi­tä, ja sik­si tie sul­je­taan kan­ta­tien 43 ja Man­ner­suon­tien vä­li­sel­tä osuu­del­ta kol­mek­si vii­kok­si. Lii­ken­ne oh­ja­taan kier­to­tiel­le kan­ta­tie 43:lta Pank­ki­tiel­le Va­lin­tien ja Man­ner­suon­tien kaut­ta.

Kan­ta­tiel­tä kään­ty­mi­nen ja Veh­maan­tiel­tä suo­raan aja­mi­nen Pank­ki­tiel­le on kiel­let­ty lii­ken­ne­kat­kon ai­ka­na. Kat­kol­la on vai­ku­tus­ta myös ja­lan­kul­ku- ja pyö­räi­ly­lii­ken­teen reit­tei­hin. Rei­tit on opas­tet­tu koh­tees­sa.

Kul­ku työ­a­lu­een koh­dal­la ole­vil­le kiin­teis­töil­le on sal­lit­tu Pank­ki­tien suun­nas­ta.

Pa­ran­nus­työt ovat osa Ka­lan­nin kes­kus­tan Pank­ki­tien ja Pruu­kin­tien pa­ran­nus­han­ket­ta, jota ra­ken­nut­ta­vat Uu­den­kau­pun­gin kau­pun­ki ja Var­si­nais-Suo­men Ely-kes­kus.

Hank­kees­sa Pank­ki­tiel­le ja Pruu­kin­tiel­le (maan­tie 12487) to­teu­te­taan kun­toon­pa­no­töi­tä vä­lil­lä kan­ta­tie 43 ja Leh­to­lan­ku­ja. Ra­ken­nus­työt saa­daan val­miik­si tu­le­van syk­syn ai­ka­na.

Hank­keen val­mis­tu­mi­sen jäl­keen maan­tie muut­tuu ka­duk­si ase­ma­kaa­vas­sa osoi­te­tun ka­tu­a­lu­een mu­kai­ses­ti, ja katu siir­tyy kau­pun­gin hal­tuun. Li­säk­si val­ti­on omis­tuk­ses­sa ole­va tie­va­lais­tus luo­vu­te­taan kau­pun­gil­le.

Ura­koit­si­ja­na hank­kees­sa toi­mii Des­tia Oy.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely