JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palvaan tulevan asiointilaiturin sijainti.

Palvaan tulevan asiointilaiturin sijainti.

Naantalin kaupunki / maankäyttöosasto

Uutiset
Naantali
21.4.2021 13.29

Palvaan asioin­ti­laituri

Sari Hon­ka­sa­lo

Vel­ku­an Pal­van saa­reen on tu­los­sa asi­oin­ti­lai­tu­ri ja ret­kei­ly­ran­ta, jota käy­te­tään en­si­si­jai­ses­ti Pal­van kou­lun toi­min­taan.

Tois­si­jai­ses­ti sitä voi­vat käyt­tää ve­nei­den ly­hy­tai­kai­seen pi­tä­mi­seen Pal­van saa­rel­le tai kirk­koon saa­pu­vat. Muu­ten lai­tu­ri on myös muil­le ve­neil­le ylei­ses­sä las­taus- ja pur­ku­käy­tös­sä. Au­to­jen pi­tä­mi­nen ran­ta-alu­eel­la on sal­lit­tua vain ve­nei­den las­tauk­sen ja pu­run aja. Kau­pun­ki ei saa vuok­ra­ta lai­tu­ris­ta ve­ne­paik­ko­ja..

Naan­ta­lin kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi maan­käyt­tö­so­pi­muk­sen, jol­la yk­si­tyi­set kun­ta­lai­set luo­vut­ta­vat lai­tu­ria var­ten tar­vit­ta­van 215 ne­li­ön suu­rui­sen maa-alu­een 20 vuo­dek­si. Käyt­tö­oi­keu­des­ta mak­se­taan 400 eu­ron vuo­si­kor­vaus.

Kau­pun­ki vas­taa lai­tu­rin ja ran­ta-alu­een ra­ken­ta­mi­ses­ta ja kun­nos­sa­pi­dos­ta.