JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
7.4.2021 17.25

Pääsiäisen aikana muutamia korona­tar­tuntoja

Uu­den­kau­pun­gin yh­teis­toi­min­ta-alu­een (U-sote) vii­des­sä kun­nas­sa on 7.4. men­nes­sä to­det­tu pan­de­mi­an ai­ka­na yh­teen­sä 258 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Uu­sia tar­tun­to­ja pää­si­äi­sen ai­ka­na on to­det­tu U-so­ten alu­eel­la vii­si. Tar­tun­to­ja on to­det­tu kak­si Kus­ta­vis­sa ja Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa ja Tai­vas­sa­los­sa yk­si.

Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa tar­tun­to­ja on to­det­tu 208, Veh­maal­la 15, Tai­vas­sa­los­sa 6, Kus­ta­vis­sa 14 ja Py­hä­ran­nas­sa 15.

Ko­ro­na­ta­paus­ten vii­mei­sen kah­den vii­kon il­maan­tu­vuus­lu­ku sa­taa­tu­hat­ta asu­kas­ta koh­den on Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa 117.

THL:n ko­ro­na­lis­tauk­sen mu­kaan pää­si­äi­sen ai­ka­na to­det­tiin uu­sia ko­ro­na­tar­tun­to­ja kai­kis­sa Ak­se­lin kun­nis­sa ja myös Naan­ta­lis­sa. Naan­ta­lis­sa on to­det­tu uu­sia tar­tun­to­ja seit­se­män, Mas­kus­sa nel­jä ja My­nä­mä­es­sä ja Nou­si­ai­sis­sa kak­si kum­mas­sa­kin.

7.4. men­nes­sä Mas­kus­sa on kir­jat­tu tar­tun­to­ja 122, My­nä­mä­es­sä 60, Naan­ta­lis­sa 184 ja Nou­si­ai­sis­sa 25.

Mas­kun Tam­me­nah­jon päi­vä­ko­dis­sa to­det­tiin ko­ro­na­tar­tun­ta vii­me tors­tai­na. Päi­vä­ko­dis­sa al­tis­tu­nei­den las­ten per­heet ja hen­ki­lö­kun­ta ovat saa­neet al­tis­tu­mi­ses­taan tie­don. He ovat saa­neet maa­nan­tai­na toi­men­pi­de­oh­jeet ka­ran­tee­nis­ta oman kun­nan tar­tun­ta­tau­ti­vi­ra­no­mai­sil­ta pu­he­li­mit­se.

Var­hais­kas­va­tuk­sen ryh­mä on toi­mi­nut omas­sa ryh­mä­ti­las­saan, ei­kä ole ol­lut kon­tak­tis­sa mui­hin ryh­miin. Näin al­tis­tu­nei­den mää­rä on py­sy­nyt suh­teel­li­sen pie­ne­nä.

Päi­vä­ko­din toi­min­ta jat­kuu muil­ta osin nor­maa­lis­ti.