JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Uusikaupunki
2.12.2020 8.27

Novida siirtyy etäopetukseen

Kaik­ki lu­ki­ot ja am­ma­til­li­set op­pi­lai­tok­set siir­ty­vät etä­o­pe­tuk­seen vii­meis­tään en­si maa­nan­tai­hin men­nes­sä.

No­vi­dan am­ma­til­li­nen ope­tus siir­tyy etä­o­pe­tuk­seen jo tors­tai­na 3.12. kel­lo 8 al­ka­en. No­vi­dan lu­kio siir­tyy etä­o­pe­tuk­seen kui­ten­kin vas­ta maa­nan­tai­na 7.12. Etä­o­pe­tus päät­tyy 23.12.

No­vi­dan am­ma­til­li­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa jat­ke­taan lä­hi­o­pe­tus­ta lo­gis­tii­kan ajo-ope­tuk­ses­sa yk­si­lö­o­pe­tuk­se­na, työ­pai­kal­la ta­pah­tu­va op­pi­mi­nen jat­kuu, jos työ­paik­ka sen sal­lii, eri­tyi­sen tuen opis­ke­li­jal­la on mah­dol­lis­ta saa­da oh­jaus­ta myös op­pi­lai­tok­ses­sa, jou­lu­na val­mis­tu­vat opis­ke­li­jat voi­vat suo­rit­taa näyt­tö­jä op­pi­lai­tok­sen ti­lois­sa.

Kai­kil­le lä­hi­o­pe­tuk­ses­sa ole­vil­le jär­jes­te­tään ruo­kai­lu op­pi­lai­tok­ses­sa. Lä­hi­o­pe­tuk­ses­sa tu­lee nou­dat­taa kaik­kia tur­val­li­suus­mää­räyk­siä ja käyt­tää kas­vo­mas­kia.

No­vi­das­sa kaik­ki lu­ku­jär­jes­tyk­sen mu­kai­nen ope­tus to­teu­te­taan. Opis­ke­li­jan tu­lee osal­lis­tua etä­o­pe­tuk­seen. Pää­a­si­al­li­nen etä­o­pe­tus­vä­li­ne on Of­fi­ce 365, Its­le­ar­ning ja ope­tu­sa­lo­jen verk­ko-op­pi­mi­sym­pä­ris­töt ku­ten esi­mer­kik­si Te­ams.

Etä­o­pe­tuk­seen siir­ty­mi­sel­lä ei ole vai­ku­tus­ta No­vi­dan ja kun­ta­yh­ty­män hen­ki­lö­kun­nan pal­ve­lus­suh­tei­siin. Osa hen­ki­lö­kun­nas­ta jat­kaa etä­työs­sä.