JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Naantali
12.2.2021 15.23

Naantalissa pyritään turvaamaan kaikkien yo-kirjoitukset

Naan­ta­lis­sa on pää­tet­ty tar­kas­tel­la mah­dol­li­suuk­sia jär­jes­tää yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set myös ka­ran­tee­niin mää­rä­tyil­le niin, et­tä ke­nen­kään ter­veys­tur­val­li­suus ei vaa­ran­nu.

Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa on jo ai­em­min pää­tet­ty tur­va­ta kir­joi­tuk­set myös ka­ran­tee­nis­sa ole­vil­le. My­nä­mä­es­sä on muis­tu­tet­tu lu­ki­on opis­ke­li­joi­ta ja hei­dän lä­hei­si­ään nou­dat­ta­maan hy­gie­ni­aoh­jei­ta, muun mu­as­sa mas­kin käyt­töä, jot­ta kir­joi­tuk­siin osal­lis­tu­mi­nen ei vaa­ran­nu.

Var­si­nais-Suo­men ko­ro­na­koor­di­naa­ti­o­ryh­mä toi­voo, et­tä kun­nat pyr­ki­si­vät jär­jes­tä­mään ka­ran­tee­nis­sa ole­vil­le abi­tu­rien­teil­le mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua kir­joi­tuk­siin.

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely