JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
9.11.2023 11.06

Uusia ylioppilaita

Uutiset
6.4.2023 5.55

Ammattiopinnot vievät poikia lukiosta

Uutiset
17.5.2022 13.09

Uusia ylioppilaita Vakan alueen lukioista

Uutiset
Naantali
10.3.2022 10.37

Naantalin Kalle Kaitaniemi kolmas Talousguru-kisassa

Päh­ki­nä­pen­sas ja lep­pä kuk­ki­vat jo Kes­ki-Eu­roo­pas­sa ja Iso-Bri­tan­ni­as­sa. Nii­den sii­te­pö­lyä voi nyt sa­tun­nai­ses­ti kan­tau­tua myös Suo­meen ete­läis­ten il­ma­vir­taus­ten ai­ka­na ja hel­mi­kuus­sa odo­tet­ta­vas­ti run­saam­min.

Uutiset
Naantali
2.2.2022 19.51

Naantalin lukion Kalle Kaitaniemi Talousguru-finaaliin

Jos Veh­maan Hir­vi­ky­tät pe­rus­tet­tai­siin nyt, ni­mek­si tu­li­si to­den­nä­köi­ses­ti Veh­maan Peu­ra­ky­tät. Ja vaik­ka met­säs­tyk­ses­sä on muu­tos­pai­nei­ta, nai­set pe­las­ta­vat lo­pul­ta met­säs­tyk­sen. Näin haus­kuut­ti yli 200-päis­tä ilois­ta juh­la­vä­keä riis­ta­pääl­lik­kö Jör­gen Her­mans­son pu­hees­saan Veh­maan Hir­vi­kyt­tien 60-vuo­tis­pei­jai­sis­sa lau­an­tai­na.

Uutiset
9.8.2021 19.45

Muutokset eivät juuri hetkauta toisen asteen oppilaitoksia

Tai­vas­sa­los­sa on teh­ty kun­ta­lai­sa­loi­te, joka liit­tyy ko­to­na asu­vien ikäih­mis­ten neu­von­taan ja oh­jauk­seen. Aloit­tees­sa esi­tet­tiin ni­met­tä­väk­si yh­teys­hen­ki­löä, joka aut­tai­si ja neu­voi­si kun­ta­lai­sia.

Uutiset
Naantali
12.2.2021 15.23

Naantalissa pyritään turvaamaan kaikkien yo-kirjoitukset

Säh­kö­lait­tees­ta tai -asen­nuk­ses­ta al­ka­nei­ta tu­li­pa­lo­ja oli Tur­val­li­suus- ja ke­mi­kaa­li­vi­ras­ton tie­to­jen mu­kaan vii­me vuon­na vä­hem­män kuin ai­em­pi­na vuo­si­na.

Uutiset
23.11.2020 15.33

Naantalin lukio menestyi Turpotietäjä -kisassa

Vak­ka-Suo­men Sa­no­mien en­ti­nen pää­toi­mit­ta­ja Erk­ki Sir­kiä kuo­li sai­rau­den uu­vut­ta­ma­na 4.11.2020. Hän oli 80-vuo­ti­as, syn­ty­nyt Tu­rus­sa 3.9.1940.

Uutiset
Naantali
10.11.2020 14.04

Naantalin lukion Nea Järvi liiton hallitukseen

Näköislehdet


Kesälehti

Kysely