JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
14.9.2021 11.38

Mynämäeltä selvityspyyntö Korvensuun tilanteesta

Sari Hon­ka­sa­lo

My­nä­mä­en kun­nan­hal­li­tus pää­tyi maa­nan­tain ko­kouk­ses­saan Kor­ven­suun­kos­ken sään­nös­te­lyä kos­ke­vas­sa asi­as­sa sa­mal­le kan­nal­le tek­ni­sen lau­ta­kun­nan kans­sa.

Kun­nan­hal­li­tus päät­ti pyy­tää val­von­ta­vi­ra­no­mai­sia en­si­si­jai­ses­ti sel­vit­tä­mään mah­dol­li­suu­det vä­hen­tää kos­ken sään­nös­te­lyn hai­tal­li­sia vai­ku­tuk­sia alu­een ym­pä­ri­söl­le, ja tar­vit­ta­es­sa tar­kis­ta­maan lu­pa­mää­räyk­set ja an­ta­maan uu­sia mää­räyk­siä.

Asia tuli kun­taan kä­sit­te­lyyn Kor­ven­suun­kos­ken alu­een asuk­kai­den te­ke­mäs­tä vi­reil­le­pa­no­pyyn­nös­tä, jos­sa ker­ro­taan, et­tä sen jäl­keen kun Kor­ven­suun ve­si­voi­ma­lai­tos on käyn­nis­tet­ty uu­del­leen, kos­ki on ol­lut vuo­des­ta 2017 al­ka­en use­aan ot­tee­seen täy­sin kui­va.

Ve­den puut­tu­mi­nen on muut­ta­nut kos­ken eko­lo­gis­ta ti­laa, joka nä­kyy muun mu­as­sa ka­la­kuo­le­mi­na ja kos­ken ala­puo­len re­he­vöi­ty­mi­se­nä.

Voi­ma­lai­tok­sen lupa on 1930-lu­vul­ta, ei­kä asuk­kai­den mu­kaan vas­taa enää ny­ky­päi­vää.