JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
31.10.2021 11.45

MLL etsii isovanhempi-ikäisiä vapaa­eh­toi­siksi

Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Var­si­nais-Suo­men pii­ri jär­jes­tää ky­lä­mum­mi- ja -vaa­ri­toi­min­nan mak­sut­to­man kou­lu­tuk­sen My­nä­mä­es­sä mar­ras­kuus­sa. Kou­lu­tus on suun­nat­tu kai­kil­le iso­van­hem­pi-ikäi­sil­le var­si­nais­suo­ma­lai­sil­le. Kou­lu­tus jär­jes­te­tään yh­tei­sö­ti­la Tuu­kis­sa (Veh­maan­tie 111, My­nä­mä­ki) 15.11. klo 13–15.30.

– Ky­lä­mum­mit ja -vaa­rit toi­mi­vat las­ten kans­sa muun mu­as­sa per­he­kah­vi­lois­sa, ker­hois­sa ja ta­pah­tu­mis­sa. Toi­min­nas­sa voi teh­dä mo­nen­lais­ta, mut­ta tär­kein­tä on ol­la läs­nä. Jou­kos­sa on ai­na nii­tä, jot­ka vain ha­lu­a­vat ol­la. Ai­na ei tar­vit­se edes ju­tel­la, riit­tää, kun is­tus­kel­laan sii­nä vie­re­tyk­sin. Olet tär­keä ai­kui­nen juu­ri täl­le lap­sel­le tai van­hem­mal­le, ku­vai­lee MLL:n Var­si­nais-Suo­men pii­rin jär­jes­tö­pääl­lik­kö Kat­ja Rip­ps­tein.

Ky­lä­mum­mit ja -vaa­rit esi­mer­kik­si lu­ke­vat kir­jo­ja, as­kar­te­le­vat, leik­ki­vät tai läh­te­vät mu­kaan met­sä­ret­kel­le. Jo­kai­nen voi osal­lis­tua oman elä­män­ti­lan­teen­sa ja voi­mien­sa mu­kaan. Osal­la on omia lap­sen­lap­sia ja osal­la ei.

Ky­lä­mum­mi- ja ky­lä­vaa­ri­toi­min­ta on tau­ol­la ko­ro­na­vi­ruk­sen vuok­si, mut­ta kou­lu­tuk­sen voi käy­dä nyt ja osal­lis­tua toi­min­taan myö­hem­min. Se py­ri­tään aloit­ta­maan al­ku­vuo­des­ta. Osal­lis­tu­mi­nen kou­lu­tuk­seen ei vel­voi­ta ryh­ty­mään va­paa­eh­toi­sek­si.