JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Naantali
16.6.2021 15.36

Maijamäen koulun luokkatilojen remonttiin tarvitaan lisää rahaa

Jen­ni Ky­län­pää

Naan­ta­lin tä­män vuo­den in­ves­toin­tien ta­lou­sar­vi­oon on osoi­tet­tu 750 000 eu­ron mää­rä­ra­ha Mai­ja­mä­en kou­lun fy­sii­kan ja ke­mi­an luok­ka­ti­lo­jen pe­rus­kor­jaa­mi­sek­si.

Luok­ka­ti­lo­ja kun­nos­te­taan nyt ke­säl­lä, ja ra­ken­ta­mi­sen yh­tey­des­sä on sel­vin­nyt, et­tä luok­kien van­hat vä­li­sei­nät oli­vat ke­vyt­ra­ken­tei­sia kip­si­le­vy­sei­niä, jot­ka oli pois­tet­ta­va muun mu­as­sa nii­den epä­ter­veel­li­sen huo­non kun­non ta­kia.

Luok­ka­ti­lat on nyt pää­tet­ty ja­o­tel­la toi­sin, ja vaih­to­eh­dois­ta on pi­tä­nyt las­kea uu­si kus­tan­nu­sar­vio. Alue laa­jen­tuu hie­man ja kus­tan­nu­sar­vio 100 000 eu­roa suu­rem­pi kuin al­ku­pe­räi­nen.

Naan­ta­lin kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää val­tuus­tol­le 100 000 eu­ron li­sä­mää­rä­ra­han myön­tä­mis­tä luok­ka­ti­lo­jen muu­tok­sen to­teut­ta­mi­sek­si.