JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Mynämäki
9.8.2022 9.00

Laurin markkinat taas Mynämäkeen

Lau­rin mark­ki­nat pa­laa­vat kah­den vä­li­vuo­den jäl­keen My­nä­mä­en ke­sä­ta­pah­tu­ma­tar­jon­taan. Ko­ro­na­paus­sin jäl­keen My­nä­mä­en Li­ons Clu­bin jär­jes­tä­mä ta­pah­tu­ma kut­suu mark­ki­na­kan­saa kun­nan kes­kus­taan tä­män vii­kon lau­an­tai­na.

Mark­ki­na­hu­li­naa on tar­jol­la aa­mu­yh­dek­säs­tä kel­lo 16:een saak­ka. Pai­kal­le on tu­los­sa sa­ta­kun­ta mark­ki­na­myy­jää. Ar­vi­on mu­kaan Lau­rin mark­ki­nat ovat yleen­sä hou­ku­tel­leet My­nä­mä­keen noin 5000 kä­vi­jää.

Kel­lo 12 sel­vi­ää, ke­net My­nä­mä­en si­vis­tys- ja kas­va­tus­lau­ta­kun­ta on va­lin­nut Vuo­den Lau­rik­si.

Duo Lei­la ja Min­na esiin­tyy kah­teen ker­taan mark­ki­na­päi­vän ai­ka­na. Mu­ka­na on pal­kit­tu my­nä­mä­ke­läi­nen lau­la­ja Lei­la Mart­ti­la.

Lap­set pää­se­vät mark­ki­noil­la ti­vo­liin. Li­säk­si Ha­li­nal­let-ka­ve­ri­koi­rat ovat pai­kal­la kel­lo 11 al­ka­en.

My­nä­mä­en Li­ons La­dyt pi­tä­vät kah­vi­telt­taa, jon­ka tuot­to me­nee my­nä­mä­ke­läis­ten opis­ke­li­joi­den sti­pen­di­han­kin­toi­hin. Mark­ki­na-ar­po­jen tuot­to oh­ja­taan 4H-yh­dis­tyk­sen An­na ai­kaa van­huk­sel­le -pro­jek­tiin.