JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sirkka-Liisa ja Heikki Järvelälle Kustavin vuoden matkailuteko 2022 -kunniakirjan luovuttivat Kustavin matkailuyhdistyksen sihteeri Maritta Jalonen sekä varapuheenjohtaja Harry Näse.

Sirkka-Liisa ja Heikki Järvelälle Kustavin vuoden matkailuteko 2022 -kunniakirjan luovuttivat Kustavin matkailuyhdistyksen sihteeri Maritta Jalonen sekä varapuheenjohtaja Harry Näse.

Kustavin matkailuyhdistys

Uutiset
Kustavi
26.11.2022 9.00

Kustavin Talouskauppa palkittiin vuoden matkailuteosta

Kus­ta­vin mat­kai­lu­yh­dis­tys luo­vut­ti syys­ko­kouk­ses­sa Vuo­den Mat­kai­lu­te­ko 2022 -kun­ni­a­kir­jan Kus­ta­vin Ta­lous­kau­pan yrit­tä­jä­nä toi­mi­vil­le Sirk­ka-Lii­sa ja Heik­ki Jär­ve­läl­le. Kus­ta­vin vuo­den mat­kai­lu­te­ko -tun­nus­tus an­ne­taan an­si­oi­tu­neil­le yri­tyk­sil­le tai hen­ki­löil­le, jot­ka ovat teh­neet työ­tä ko­ti­seu­dun ja mat­kai­lun hy­väk­si.

Jär­ve­lät ovat vuo­sia toi­mi­neet yh­dis­tyk­sen kan­ta­vi­na voi­mi­na jär­jes­tä­mäl­lä muun mu­as­sa kah­vi­tuk­sia nuu­tin­päi­vä­nä sekä muis­sa alu­een ta­pah­tu­mis­sa. Ta­lous­kaup­pa on port­ti Kus­ta­viin, jos­ta saa tar­vit­ta­es­sa mat­kai­lu­neu­von­taa sekä ruo­ka­pal­ve­lut ym­pä­ri vuo­den, Kus­ta­vin mat­kai­lu­yh­dis­tys pe­rus­te­lee va­lin­taa.