JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Nousiainen
17.11.2020 14.30

Huutotonteista kritiikkiä Nousiaisissa

Vesa Pent­ti­lä

Mat­ti Ant­ti­la (kesk.) kri­ti­soi maa­nan­tai­na Nou­si­ais­ten val­tuus­tos­sa pää­tös­tä tont­ti­huu­to­kaup­po­jen jat­ku­mi­ses­ta. Ant­ti­la esit­ti val­tuus­to­a­loit­tees­saan, et­tä kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­lee asi­an uu­del­leen ja tuo val­tuus­ton pää­tet­tä­vik­si kun­tien tar­jo­a­mien tont­tien uu­det hin­noit­te­lu­pe­rus­teet.

– Tont­tien huu­to­kaup­paa­mi­ses­ta ei ole ol­lut tar­koi­tus teh­dä jat­ku­vaa toi­min­ta­ta­paa. Val­tuus­to on ai­kai­sem­min teh­nyt pää­tök­sen sii­tä, et­tä tont­tien hin­noit­te­lun tu­lee ol­la kus­tan­nus­pe­rus­teis­ta. Tont­ti­huu­to­kaup­po­jen yleis­ty­mi­nen ei ole hy­väk­si tont­ti­kau­pal­le ei­kä tont­tien hin­ta­ta­sol­le pit­kän pääl­le, Ant­ti­la pe­rus­te­li.

Ant­ti­lan mu­kaan huu­to­kaup­po­ja voi toi­si­naan jär­jes­tää, mut­ta nor­maa­li­ti­lan­tees­sa pi­täi­si pi­täy­tyä lis­ta­hin­noit­te­lus­sa.

Aloit­tees­sa oli kaik­ki­aan kol­me al­le­kir­joit­ta­jaa.