JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kolumnit
Nousiainen
19.11.2020 20.20

Lokista ei taida tulla Plokki

Ko­ro­na­vi­ruk­sen tar­tun­ta­mää­rät vä­he­ni­vät Var­si­nais-Suo­mes­sa vii­me vii­kos­ta hie­man. Var­si­nais-Suo­men ko­ro­na­koor­di­naa­ti­o­ryh­mä suo­sit­taa pe­ru­so­pe­tuk­sen opet­ta­jil­le ja muul­le hen­ki­lö­kun­nal­le mas­kia. Kou­luis­sa ja op­pi­lai­tok­sis­sa le­vin­neet tar­tun­nat ja niis­sä ta­pah­tu­neet al­tis­tu­mi­set ovat vä­hen­ty­neet vii­me viik­koi­na. Sa­man ke­hi­tys­suun­nan ha­lu­taan jat­ku­van. Kou­lu­jen ja op­pi­lai­tos­ten laa­jo­jen al­tis­tus­ten vält­tä­mi­sel­lä saa­daan tur­vat­tua tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen ka­pa­si­teet­tia. Tämä on erit­täin tär­ke­ää eri­tyi­ses­ti nyt, kun epi­de­mi­a­ti­lan­ne maan mo­nis­sa osis­sa kiih­tyy, ryh­mä pai­not­taa.

Kolumnit
Mynämäki
18.11.2020 10.36

Haasteita epävarmuudessa

Ko­ris­lii­gan syk­sy on näyt­täy­ty­nyt syn­kim­pä­nä Uu­den­kau­pun­gin Ko­ri­hail­le ja Kaa­ri­nan Ura Bas­ke­til­le. Mo­lem­mat oli­vat en­nen kes­ki­vii­kon koi­tos­ta kah­lan­neet kah­dek­san pe­liä läpi il­man voit­to­ja. Vai­he­ri­kas mat­si oli­si voi­nut kään­tyä kum­paan suun­taan vain, mut­ta Ko­ri­hai­den ka­pea ma­te­ri­aa­li kes­ti huo­nom­min vir­he­vai­keu­det. Näin Ura pää­si lo­pul­ta juh­li­maan en­sim­mäis­tä voit­toa lu­ke­min 90–94 (47–39).

Kolumnit
Taivassalo
17.11.2020 15.23

Terveisiä arvon

ministereille

Naan­ta­lin val­tuus­to hy­väk­syi täl­le vuo­del­le li­sä­ta­lou­sar­vi­on, jon­ka muu­tok­set kos­ke­vat tek­ni­sen lau­ta­kun­nan alai­sia hank­kei­ta.

Uutiset
Nousiainen
17.11.2020 14.30

Huutotonteista kritiikkiä Nousiaisissa

Uutiset
Mynämäki
17.11.2020 13.49

Aloitteissa esitetään kesäko­ti­kam­panjaa, Lepistöntielle katuvaloja ja lomautusten keskeytystä

Uutiset
Nousiainen
17.11.2020 12.18

Valitus­kus­tan­nuk­sista aloite Nousiaisissa

Tee lie­mi 1: 1 l vet­tä, 1 1/2 dl etik­kaa, 3 rkl me­ri­suo­laa. Kei­tä ja jääh­dy­tä. Li­sää ka­lat ja an­na ve­täy­tyä muu­ta­ma tun­ti.