JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Huolin koulusta tehtiin 86 tarjousta ja tarjoajia oli 16.

Huolin koulusta tehtiin 86 tarjousta ja tarjoajia oli 16.

Kuvakaappaus

Uutiset
Mynämäki
14.9.2021 11.25

Huolin koulusta ja Hiirenkorvasta yhteensä 108 000 euroa

Sari Hon­ka­sa­lo

My­nä­mä­en kun­ta myy käy­tös­tä pois­te­tut Huo­lin kou­lun kiin­teis­tön 49 000 eu­rol­la ja Hii­ren­kor­van päi­vä­ko­din 59 000 eu­rol­la, mi­kä­li lo­ka­kuus­sa ko­koon­tu­va val­tuus­to hy­väk­syy kaup­pa­kir­jat kun­nan­hal­li­tuk­sen esit­tä­mäl­lä ta­val­la.

Kum­pi­kin kiin­teis­tö oli myyn­nis­sä ver­kos­sa Huu­to­kau­pat-com -pal­ve­lus­sa.

Kun­nan­hal­li­tus kä­sit­te­li tar­jouk­set maa­nan­tain ko­kouk­ses­saan, ja päät­ti esit­tää kun­nan­val­tuus­tol­le, et­tä kii­teis­töt myy­dään kor­keim­man tar­jouk­sen teh­neil­le.

Huo­lin kou­lus­ta kor­keim­man tar­jouk­sen, 49 000 eu­roa, jät­ti Asen­nus­pal­ve­lu TM Saa­ri­nen. Tar­jot­tu hin­ta on ko­ko­nais­hin­ta kiin­teis­tön maa-alu­ees­ta ja ra­ken­nuk­sis­ta. Huo­lin kou­lu­ra­ken­nuk­sen ker­ro­sa­la on 448 ne­li­ö­tä ja kou­lun en­ti­sen ta­lous­ra­ken­nuk­sen 150 ne­li­ö­tä. Tont­ti on 1,4 heh­taa­ria.

Hii­ren­kor­van päi­vä­ko­dis­ta kor­keim­man tar­jouk­sen, 59 000 eu­roa, jät­ti L-S Ras­kas­huol­to Oy. Tar­jot­tu hin­ta on ko­ko­nais­hin­ta maa-alu­ees­ta ja ra­ken­nuk­ses­ta. Ra­ken­nus on 195 ne­li­ön suu­rui­nen ja mää­rä­a­la on 3900 ne­li­ö­tä.

Huo­lin kou­lu si­jait­see Veh­maan­tien var­rel­la ja Hii­ren­kor­va Mie­tois­ten kir­kon­ky­läs­sä. Huo­lin kou­lu on ol­lut tyh­jil­lään vuo­den 2017 lo­pus­ta ja ase­tet­tiin myyn­tiin pe­rus­teel­lis­ta kor­jaus­ta vaa­ti­va­na. Hii­ren­kor­van ra­ken­nus on ol­lut tyh­jil­lään ke­vääs­tä 2020 al­ka­en, ja se ase­tet­tiin myyn­tiin pur­ku­kun­toi­se­na.