JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Taivassalo
20.4.2021 18.40

Helsingintien kunnosta huolta Taivassalossa

Vesa Pent­ti­lä

Yli 100 al­le­kir­joit­ta­jaa esit­tää kun­ta­lai­sa­loit­tees­sa huo­len­sa Tai­vas­sa­lon Hel­sin­gin­tien kun­nos­ta ja tur­val­li­suu­des­ta. Aloit­tees­sa to­de­taan, et­tä eten­kin ke­säi­sin lii­ken­ne on vil­kas­ta ja pien­ta­rei­den kas­vil­li­suus es­tää nä­ky­vyyt­tä. Aloit­teen mu­kaan tämä ai­heut­taa vaa­ra­ti­lan­tei­ta.

Al­le­kir­joit­ta­jat ovat huo­lis­saan eten­kin tien lop­puo­san huo­nos­ta kun­nos­ta. Li­säk­si tien his­to­ri­al­li­nen ar­vo on kär­si­nyt, kun tie­tä on vii­me vuo­si­na paik­kail­tu.

Hel­sin­gin­tie on val­ti­on maan­tie. Suu­rin osa ties­tä on Van­haa pos­ti­tie­tä, jon­ka Mu­se­o­vi­ras­to on luo­ki­tel­lut val­ta­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­väk­si ra­ken­ne­tuk­si kult­tuu­riym­pä­ris­tök­si.

Var­si­nais-Suo­men elin­kei­no-, lii­ken­ne- ja ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen pääl­lys­ty­soh­jel­mas­sa Hel­sin­gin­tie on vuo­den 2022 jäl­keen.

Tai­vas­sa­lon kun­nan­hal­li­tus yh­tyy kun­ta­lai­sa­loit­tee­seen ja esit­tää Ely-kes­kuk­sel­le kun­nan alu­eel­la ole­vien tei­den no­pe­am­paa pääl­lys­tä­mis­tä.