JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
Nousiainen
29.6.2022 15.04

Haverintien yleistä käyttöä halutaan rajoittaa

Sari Hon­ka­sa­lo

Nou­si­ai­sis­sa si­jait­se­va Ha­ve­rin yk­si­tyis­tien tie­kun­ta on ano­nut kun­nan suos­tu­mus­ta tien sul­ke­mi­sek­si ylei­sel­tä lii­ken­teel­tä.

Tek­ni­nen lau­ta­kun­ta kä­sit­te­li asi­aa ke­sä­kuun ko­kouk­ses­saan, ja päät­ti et­tä mi­kä­li Ha­ve­rin tie­kun­ta jät­täy­tyy kun­nan yk­si­tyis­tie­a­vus­tus­ten ul­ko­puo­lel­le, tie­kun­nal­la on it­se­näi­ses­ti oi­keus päät­tää tien käy­tös­tä ja ra­joi­tuk­sis­ta. Tien käy­tön ra­joit­ta­mis­ta ei saa aloit­taa al­le vuo­den si­säl­lä vii­mei­sen avus­tu­se­rän nos­ta­mi­ses­ta.

Tie­tä ei kui­ten­kaan saa sul­kea ko­ko­naan esi­mer­kik­si puo­mil­la, jot­tei muun mu­as­sa pe­las­tu­sa­jo­neu­vo­jen, pos­tin tai maa­ta­lou­den tien­käyt­tö es­tyi­si.

Lau­ta­kun­ta muis­tut­taa li­säk­si, et­tä jo­ka­mie­he­noi­keu­del­la ta­pah­tu­va liik­ku­mis­ta ei läh­tö­koh­tai­ses­ti voi yk­si­tyis­tie­lain mu­kaan ra­joit­taa tai kiel­tää.

Ely-kes­kus on myös an­ta­nut ano­muk­ses­ta lau­sun­ton­sa. Sen mu­kaan Ha­ve­rin yk­si­tyis­tien mui­den kuin tie­o­sak­kai­den hy­väk­si ta­pah­tu­van lii­ken­teen kiel­tä­mi­sel­le tai ra­joit­ta­mi­sel­le ei avus­tet­ta­val­la yk­si­tyis­tiel­lä ole esi­tet­ty riit­tä­väs­ti pe­rus­tel­tu­ja syi­tä.