JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset
17.9.2021 16.50

Akseliin ei tule iltavas­taa­nottoa

Vesa Pent­ti­lä

Pe­rus­tur­va­kun­ta­yh­ty­mä Ak­se­lin alu­eel­la ei ryh­dy­tä jär­jes­tä­mään lää­kä­rin il­ta­vas­taa­not­toa. Yh­ty­mä­hal­li­tus päät­ti asi­as­ta ää­nin 8–1.

Yh­ty­mä­hal­li­tuk­ses­sa my­nä­mä­ke­läi­nen Aap­po Kon­tu (kesk.) esit­ti, et­tei lää­kä­rin il­ta­vas­taa­not­toa jär­jes­te­tä esi­te­tyl­lä ta­val­la maa­nan­tais­ta tors­tai­hin kel­lo 16–20. Ää­nes­tyk­ses­sä il­ta­vas­taa­not­toa kan­nat­ti mas­ku­lai­nen Jyr­ki Alas­ta­lo (ps.).

Jos nel­jän ar­ki-il­lan lää­kä­ri­vas­taa­not­to jär­jes­tet­täi­siin, sii­tä koi­tui­si vuo­si­kus­tan­nuk­sia noin 220 000 eu­roa. Täl­lä saa­tai­siin vuo­des­sa noin 1400 suo­ri­tet­ta.

Yh­ty­mä­hal­li­tus lä­het­ti en­si vuo­den ta­lou­sar­vi­on uu­teen val­mis­te­luun. Hal­li­tus lin­ja­si, et­tä hen­ki­lös­tö­kus­tan­nuk­sis­ta on vä­hen­net­tä­vä bud­jet­tie­si­tyk­seen ver­rat­tu­na mil­joo­na eu­roa ja pal­ve­lui­den os­tois­ta 1,5 mil­joo­naa eu­roa. Hal­li­tus to­te­si li­säk­si, et­tä ta­lou­sar­vio on saa­ta­va lä­hem­mäk­si ta­lous­suun­ni­tel­man ta­soa jä­sen­kun­tien lau­sun­to­jen mu­kai­ses­ti.

Yh­ty­mä­hal­li­tus pa­laut­ti yk­si­mie­li­ses­ti uu­del­leen val­mis­tel­ta­vak­si esi­tyk­sen po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­män päi­vi­tyk­ses­tä. Han­kin­nan kus­tan­nuk­set oli­si­vat 330 000 eu­roa.