JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Joni Seinelältä on lupa odottaa pisteitä.

Joni Seinelältä on lupa odottaa pisteitä.

Jesse Ranta

Urheilu
Naantali
16.11.2020 15.47

VG-62 otti revanssin Chiefsistä

Jää­kiek­ko

VG-62 9

Chiefs 1

Jes­se Ran­ta

Vii­me vii­kol­la suu­ri­nu­me­roi­sen 3–9-tap­pi­on ko­ti­luo­las­saan Ku­pa­ri­vuo­rel­la Chief­sil­le kär­si­nyt VG-62 pesi kas­von­sa sun­nun­tai­na, kun jouk­kue kaa­toi jää­kie­kon kak­kos­di­vi­si­oo­nas­sa uu­del­leen Naan­ta­lis­sa vie­rail­leet tur­ku­lai­set maa­lein 9–1.

Vii­kos­sa VG:n peli-il­me oli pa­ran­tu­nut mel­koi­ses­ti, sil­lä jouk­kue oli­si voi­nut is­keä enem­män­kin kiek­ko­ja vie­rai­den verk­koon. Pa­ran­tu­neen pe­lin ta­ka­na oli­vat osit­tain uu­det pe­laa­jat, jot­ka näyt­ti­vät tuo­neen peli-ilon mu­ka­naan.

– Tä­nään tuli pal­jon maa­le­ja ja oli­sim­me paik­koi­hin näh­den voi­neet teh­dä toi­sen­kin mo­ko­man. Hie­noa, et­tä saa­tiin laa­jas­ti jät­kil­le on­nis­tu­mi­sia, VG-pää­val­men­ta­ja Mar­kus Lai­ne hy­myi­li.

De­byyt­tin­sä kau­ka­los­sa te­ki­vät vii­me kau­sil­ta VG-nu­tus­ta tu­tut Vil­le Pouk­ku­la, Joni Sei­ne­lä ja Miko Lah­ti sekä täy­sin uu­te­na Kan­ga­sa­lan Kisa-Eag­le­sis­ta saa­pu­nut Chris­ti­an Har­ju.

Koko ne­lik­ko esiin­tyi heti eduk­seen. Te­hok­kain uu­sis­ta pe­lu­reis­ta oli Pouk­ku­la nel­jäl­lä syöt­tö­pis­teel­lään. Myös Lah­den pa­nos oli vah­va mie­hen is­kies­sä kak­si maa­lia Chief­sin verk­koon.

Vie­lä pa­ras­ta te­rään­sä ha­ke­va Sei­ne­lä lau­koi ah­naas­ti, mut­ta sai tois­tai­sek­si tyy­tyä yh­teen syöt­tö­pis­tee­seen. Har­jun de­byyt­ti uu­den ko­tiy­lei­sön edes­sä oli mal­li­kas, vaik­ka pis­te­ti­li jäi vie­lä avaa­mat­ta.

– Muu­ta­ma jää vas­ta al­la täl­lä kau­del­la, mut­ta pe­laa­mi­nen tun­tui tosi hy­väl­tä. Kiva tul­la tut­tuun po­ruk­kaan ja toi­vot­ta­vas­ti pys­tyn aut­ta­maan jouk­ku­et­ta, jol­la on ol­lut vai­kea al­ku­kau­si, Sei­ne­lä sa­noi.

Sei­ne­lä on jouk­ku­eel­le kova vah­vis­tus. Vii­mek­si hyök­kää­jä is­ki VG:n pai­das­sa Suo­mi-sar­jas­sa 34 ot­te­lus­sa pis­teet 24+26 kau­del­la 2016–17. Hy­vät ot­teet Suo­mi-sar­jas­sa toi­vat mie­hel­le vuot­ta myö­hem­min so­pi­muk­sen Mes­tik­sen SaP­Koon.

Miko Lah­del­la­kin tree­ne­jä jouk­ku­een kans­sa on ta­ka­na vas­ta muu­ta­ma. Maa­lin ma­kuun pääs­syt Lah­ti su­lau­tui sil­ti heti van­han jouk­ku­een­sa pe­li­sab­luu­naan.

– Hie­noa pääs­tä ta­kai­sin ko­tiin ja aut­ta­maan jät­kiä. On­han se vä­hän pa­haa teh­nyt kat­soa, kun tur­paan on tul­lut. Tääl­lä on hie­no­ja jät­kiä ja us­kon voi­va­ni aut­taa jouk­ku­et­ta, Lah­ti sa­nai­li.

Vaik­ka Sei­ne­län ja Lah­den saa­pu­mi­sen myö­tä jouk­ku­een hyök­käyk­seen voi odot­taa li­sää te­ho­ja, tär­kein pa­la­nen ko­koon­pa­noon on jouk­ku­een mo­ni­vuo­ti­sen luot­to­puo­lus­ta­ja Vil­le Pouk­ku­lan pa­luu. Nel­jäs­tä syöt­tö­pis­tees­tä huo­li­mat­ta Pouk­ku­lan pe­lis­sä pis­tei­tä ei kan­na­ta tui­jot­taa. Pe­rik­si­an­ta­ma­ton pak­ki on par­haim­mil­laan oman maa­lin suo­jaa­mi­ses­sa.

– Kaik­ki jät­kis­tä ovat tul­leet hy­vin mu­kaan. Pouk­ku­lan myö­tä saim­me puo­lus­tuk­seen oi­ke­an­lais­ta asen­net­ta. Hän tuo esi­mer­kil­lään jouk­ku­ee­seen sitä tais­te­lu­tah­toa, Lai­ne suit­sut­ti.