JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Urheilu
Uusikaupunki
16.11.2020 8.25

UJK nitisti sarjajumbon arkisuo­ri­tuk­sella

Jää­kiek­ko

UJK 7

TarU 5

Juha Lai­ne

Uu­den­kau­pun­gin Jää-Kot­kat ei syt­ty­nyt par­haim­paan len­toon­sa Tar­vas­jo­en Ur­hei­li­joi­den vie­rail­les­sa. Sar­jan vii­mei­sek­si va­lah­ta­nut vie­ras­jouk­kue ei sil­ti py­sy­nyt Kot­kien tah­dis­sa. Vaik­ka hal­lin­ta oli sel­ke­äs­ti isän­nil­lä, nu­me­rot oli­vat pit­kään ta­sai­set.

Vii­mei­ses­sä eräs­sä UJK piti lii­ken­net­tä yl­lä vas­tus­ta­jan maa­lil­la kai­ken ai­kaa ja sai vään­net­tyä nih­ke­än 7–5-voi­ton.

Yk­kös­ken­tän mie­het lois­ti­vat pois­sa­o­lol­laan, kos­ka Jys­keel­lä oli peli sa­maan ai­kaan. Ko­ke­neem­mat vas­tuun­kan­ta­jat loi­vat hie­no­ja paik­ko­ja, mut­ta te­rä­vyys puut­tui vii­meis­te­lys­tä. Rat­kai­sut tu­li­vat par­ras­va­lo­jen ta­kaa.

Ju­ni­o­ri­pe­laa­jat Kas­per Kau­pin­sa­lo, Paa­vo Ha­ka­mä­ki ja Kas­pe­ri Hir­va­so­ja vas­ta­si­vat vii­des­tä osu­mas­ta ja ilah­dut­ti­vat ko­tiy­lei­söä myös asen­teel­laan.

– Jun­nut näyt­ti­vät mal­lia ja rat­kai­si­vat pe­lin. Muut kik­kai­li­vat ja loi­vat kyl­lä paik­ko­ja, mut­ta yrit­ti­vät pääs­tä mah­dol­li­sim­man vä­häl­lä. Ju­ni­o­rit ha­lu­si­vat to­sis­saan voit­taa, Kot­kien pää­kout­si Tomi Uu­si­ta­lo ver­tai­li.

Kau­pin­sa­lol­la ra­pa­kin rois­kui, sil­lä mies is­tui kol­me ker­taa jää­hy­pen­kil­lä. Pal­kin­nok­si työn­te­os­ta tuli kak­si maa­lia, jois­ta en­sim­mäi­nen ta­soit­ti pe­lin 2–2:een ja toi­nen vei pe­to­lin­nun 5–3-joh­toon kol­man­nen erän alus­sa. Myös Hir­va­so­ja pis­ti lim­pun pöm­pe­liin kah­des­ti. En­sim­mäi­nen oli 1–1-ta­soi­tus Ha­ka­mä­en syö­tös­tä ja toi­nen oli ko­mea lä­mä­ri Niko Kos­ken poi­kit­tais­syö­tös­tä. Hir­va­so­ja ja­koi myös eri­no­mai­sen pas­sin Lau­ri Saa­ri­sen yli­voi­ma­maa­liin toi­ses­sa eräs­sä.

Ha­ka­mä­ki puo­les­taan lau­koi kes­kel­tä 4–3-joh­to­maa­lin ja ke­rä­si kol­me syöt­tö­pin­naa. Plus­merk­ki­sen suo­ri­tuk­sen teki myös Si­me­on Vir­ta­nen (0+2). Yh­den maa­lin ti­lil­leen kir­jaut­ti Tee­mu Ylan­der.

Vaik­ka koko jouk­ku­een pe­lie­si­tys ei saa­nut val­men­ta­jal­ta puh­tai­ta pa­pe­rei­ta, niin kak­si pis­tet­tä näin ly­hy­es­sä sar­jas­sa oli kui­ten­kin pää­a­sia.

– On tär­ke­ää, et­tä saa­daan pis­tei­tä vä­hän hei­kom­mal­la­kin pe­lil­lä, Uu­si­ta­lo muis­tut­ti.

Kot­kien ti­lan­ne pa­ra­ni huo­mat­ta­vas­ti ja kah­den vii­mei­sen jouk­koon jää­mi­nen on en­tis­tä epä­to­den­nä­köi­sem­pää. Jäl­jel­lä on vie­lä kol­me pe­liä, jois­ta seu­raa­va on uu­si tut­ta­vuus Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa. IFK Ma­rie­hamn on pe­lan­nut vas­ta nel­jä mat­sia, mut­ta osoit­ta­nut ole­van­sa oi­ke­as­sa sar­jas­sa. Lau­an­tai­na kel­lo 16 al­ka­vas­sa ot­te­lus­sa pe­to­lin­tu yrit­tää ko­ti­ken­täl­lä na­pa­ta voit­toa Ah­ve­nan­maan po­ru­kas­ta.