JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Urheilu
Uusikaupunki
14.2.2022 13.10

Jää-Kotkien hyvä pistetahti jatkuu

Urheilu
Uusikaupunki
13.12.2021 11.00

UJK surffaili kotivoiton maaliriehassa

Vak­ka-Suo­men ti­lan­ne hei­ken­si Var­si­nais-Suo­men työt­tö­myyt­tä hei­nä­kuus­sa. Vak­ka-Suo­men työl­li­syyt­tä syn­kis­ti­vät Val­met Au­to­mo­ti­ven au­to­teh­taan ir­ti­sa­no­mi­set ja lo­mau­tuk­set hei­nä­kuus­sa.

Urheilu
Uusikaupunki
22.11.2021 11.00

UJK sai tappioputken poikki

Kir­jai­li­ja Rake Täh­ti­sen yh­dek­säs dek­ka­ri il­mes­tyy syys­kuus­sa. Gö­te­bor­gis­sa syn­ty­nyt, mut­ta Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa 40 vuot­ta asu­nut Täh­ti­nen on pe­reh­ty­nyt kir­jas­saan täl­lä ker­taa har­ras­ta­ja­va­lo­ku­vauk­sen maa­il­maan. Hän on va­lo­ku­van­nut it­se­kin lap­ses­ta läh­tien.

Urheilu
Uusikaupunki
18.10.2021 18.55

Jää-Kotkat avaustappioon nuori­so­ryh­mällä

Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­tot ovat teh­neet pää­tök­set har­ras­ta­mi­sen Suo­men mal­lin avus­tuk­sis­ta lu­ku­vuo­del­le 2022–23. Mal­lin ide­a­na on mah­dol­lis­taa kai­kil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le mie­lui­sa ja mak­su­ton har­ras­tus kou­lu­päi­vän yh­tey­teen. Toi­min­ta kat­taa pe­ru­so­pe­tuk­sen 1.-9. luok­kien op­pi­laat.

Urheilu
Uusikaupunki
20.9.2021 10.45

Kotkat kysymys­merkkien keskeltä kiekkokauteen

Hie­non­na si­la­kat veit­sel­lä ai­van pie­nek­si. Pais­ta hie­non­net­tu si­pu­li vois­sa. Li­sää si­la­kat. Saa­vat pais­tua to­vin. Li­sää hie­non­ne­tut mu­nat, korp­pu­jau­hot ja vie­lä mai­to/ker­ma. An­na se­ok­sen kie­hah­taa. Maus­ta suo­lal­la ja val­ko­pip­pu­ril­la. Kaa­da seos vuo­kaan ja uu­niin 180 as­tet­ta, kun­nes pin­ta on kau­niin rus­kea. Help­po teh­dä. Help­po syö­dä. Kei­tet­ty­jen pe­ru­noi­den kans­sa mu­ka­vaa syö­tä­vää.

Urheilu
Uusikaupunki
15.2.2021 12.10

UJK:n Mestis-ajoista pian kaksi vuosikymmentä

Ko­ro­na-ai­ka­na pu­hu­taan ka­ran­tee­nis­ta ylei­ses­ti, mut­ta to­del­li­suu­des­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen le­vi­ä­mis­tä py­ri­tään eh­käi­se­mään kah­del­la eri ka­ran­tee­ni­muo­dol­la sekä ko­ro­na­e­ris­tyk­sel­lä.