JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Korihaiden Trevor Blondin yritti ohittaa Uran Matti Nuutista.

Korihaiden Trevor Blondin yritti ohittaa Uran Matti Nuutista.

Jonne Uotila

Urheilu
Uusikaupunki
19.11.2020 9.28

Korihaiden avausvoitto jäi haaveeksi

Ko­ri­pal­lo

Ko­ri­hait 90

Ura 94

Juha Lai­ne

Ko­ris­lii­gan syk­sy on näyt­täy­ty­nyt syn­kim­pä­nä Uu­den­kau­pun­gin Ko­ri­hail­le ja Kaa­ri­nan Ura Bas­ke­til­le. Mo­lem­mat oli­vat en­nen kes­ki­vii­kon koi­tos­ta kah­lan­neet kah­dek­san pe­liä läpi il­man voit­to­ja. Vai­he­ri­kas mat­si oli­si voi­nut kään­tyä kum­paan suun­taan vain, mut­ta Ko­ri­hai­den ka­pea ma­te­ri­aa­li kes­ti huo­nom­min vir­he­vai­keu­det. Näin Ura pää­si lo­pul­ta juh­li­maan en­sim­mäis­tä voit­toa lu­ke­min 90–94 (47–39).

Pe­to­ka­la oli ren­non oloi­nen alus­sa ja en­sim­mäi­ses­tä seit­se­mäs­tä kol­mo­ses­ta up­po­si pe­rä­ti vii­si. Pit­kän ai­kaa hal­lin­ta oli­kin ko­ti­jouk­ku­eel­la. Avain­pe­laa­jien vir­he­ti­lit tu­li­vat tur­han lä­hel­le täyt­tä mää­rää jo kol­man­nel­la jak­sol­la ja val­men­ta­ja Jar­no Ni­ku­la oli­kin pa­ko­tet­tu ot­ta­maan Tre­vor Blon­di­nin ja Trey Zeig­le­rin hui­laa­maan pi­dem­mäk­si pät­käk­si. Vie­ras­jouk­kue hyö­dyn­si tä­män ajan ja nou­si joh­to­a­se­maan en­sim­mäis­tä ker­taa sit­ten al­ku­mi­nuut­tien.

Ura Bas­ket kul­ki as­ke­leen edel­lä pit­kään nel­jän­nel­lä jak­sol­la, en­nen kuin Sa­mu­li Ojan kä­sis­tä läh­te­nyt kol­mo­nen sy­tyt­ti isän­nät. Pe­to­ka­la sur­voi yh­dek­sän pis­tet­tä put­keen teh­den vie­rai­den hyök­käyk­set sii­nä vä­lis­sä tor­soik­si. Ti­lan­tees­sa 83–80 ta­pah­tui kään­ne, joka oli lop­pu­tu­lok­sen kan­nal­ta mer­kit­tä­vä.

– Trey ei mis­sään ni­mes­sä huu­ta­nut tuo­ma­reil­le, vaan it­sel­leen. Sii­tä tuli kui­ten­kin tek­ni­nen vir­he ja vas­tus­ta­ja pis­ti nel­jä va­pa­ria put­keen si­sään, Ni­ku­la ker­ta­si.

24 pin­naa pais­ki­nut Zeig­ler sai vii­den­nen vir­heen, joka tur­haut­ti mies­tä. Tuo­ma­ri tul­kit­si jenk­ki­pe­laa­jan ki­roi­lun pen­kil­lä tuo­mi­on ka­pi­noin­nik­si ja tem­pai­si pääl­le tek­ni­sen vir­heen. Täs­tä Ura sai nel­jä va­paa­heit­toa ja nou­si uu­del­leen joh­toon.

Vii­mei­sel­lä mi­nuu­til­la eroa oli vain kak­si pin­naa, kun Ural­la oli pal­lon­hal­lin­ta. Suun­ni­tel­ma oli sel­vä, mut­ta sitä ei to­teu­tet­tu.

– So­vit­tiin, et­tä meil­le jää vie­lä hyök­käys, jo­ten ei ri­ko­ta. No, otet­tiin vir­he ja pääs­tet­tiin ka­ve­ri va­pa­ri­vii­val­le, Ni­ku­la pu­hi­si.

Vie­ras­jouk­kue rik­koi poik­keuk­sel­li­sen pal­jon heit­to­ti­lan­teis­sa, mikä saat­toi ol­la tak­tiik­kaa­kin. Ko­ri­hait on sar­jan hei­koin va­pa­ri­tark­kuu­des­sa ja 39 hei­tos­ta pe­rä­ti 15 li­vah­ti ohi. Tämä ti­las­to jät­ti pal­jon jos­si­tel­ta­vaa.

Ta­ka­mies Blon­din veti kau­den par­haan pe­lin­sä ja ta­koi 25 pin­naa. Miik­ka Mart­ti­sen hyvä kol­mos­tah­ti jat­kui ja saa­liik­si tuli 13 pin­naa. Sal Nuhu on jon­kin­lai­nen pe­lo­te ko­rin al­la, mut­ta kä­sien ja jal­ko­jen no­peu­des­sa on pal­jon toi­vo­mi­sen va­raa. Kuu­si pin­naa sä­kit­tä­neen Bo Zeig­le­rin pi­tä­mi­sen mie­lek­kyyt­tä so­pii ky­see­na­lais­taa. Jen­kin pe­li­ai­ka­kin on pie­nen­ty­nyt sa­moin kuin hyö­ty jouk­ku­eel­le.

Ko­ri­hait pe­laa vie­lä lau­an­tai­na Se­a­gul­l­sin vie­raa­na, en­nen kuin ve­täy­dy­tään maa­jouk­ku­e­tau­ol­le.