JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Maskipäisiä keilaajia tiistaivuorolla, porukkaa on nyt hieman vähemmän ja turvavälejä on voitu noudattaa.

Maskipäisiä keilaajia tiistaivuorolla, porukkaa on nyt hieman vähemmän ja turvavälejä on voitu noudattaa.

Matti Vaininen

Urheilu
Uusikaupunki
1.3.2021 15.26

Hämäläinen, Kärkkäinen ja Junttila keilasivat parhaiten helmikuussa

Kei­lai­lu

Mat­ti Vai­ni­nen

Uu­den­kau­pun­gin in­nok­kaat ve­te­raa­ni­kei­laa­jat ovat jat­ka­neet kuu­kau­si­kei­lai­lu­jaan Rai­si­os­sa vii­koit­tain. Kei­laa­jat käyt­tä­vät nyt suo­si­tus­ten mu­kaan mas­ke­ja kas­voil­laan, mikä hie­man häi­rit­see, eten­kin sil­mä­la­se­ja käyt­tä­vil­lä, kun la­sit tup­paa huur­tu­man.

Hel­mi­kuus­sa pääs­tiin taas nor­maa­liin kuu­den sar­jan ki­saan, jos­sa teh­tiin pe­rä­ti kol­me puh­das­ta pa­ri­tu­los­ta: Yk­kösk­lu­bin Timo Hä­mä­läi­nen 1261 p ja Tau­no Junt­ti­la 1214 p sekä UKS-01:n Timo Kärk­käi­nen 1215 p.

Yli 11 tu­lok­sen kei­la­si­vat vie­lä Yk­kösk­lu­bin Rai­mo Vir­ta­nen (1168), joka pi­tää nyt kk-ki­sas­sa kak­kos­si­jaa ta­sa­pis­tein Kärk­käi­sen kans­sa, sekä ne­los­si­jal­la ole­va UKS-01:n Kari Ja­lo­nen (1155). Ve­te­raa­nien ikä­hy­vi­tyk­sin kei­lat­ta­vas­sa ki­sas­sa Junt­ti­la on jo va­kuut­ta­vas­sa joh­dos­sa, kun enää on 2 kuu­kaut­ta jäl­jel­lä, mut­ta kak­kos­si­jas­ta on käyn­nis­sä tiuk­ka tais­te­lu nuo­rem­man Kärk­käi­sen ja hie­man enem­män eli 42 pis­tet­tä ikä­hy­vi­tys­tä kuu­teen sar­jaan saa­van Vir­ta­sen vä­lil­lä. Ja­lo­sen ja Hä­mä­läi­sen ero pal­li­pai­kas­ta on jo yli 200 pis­tet­tä, mut­ta vie­lä se on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa.

Tu­lok­set:

Kuu­kau­si­ki­san ti­lan­ne hel­mi­kuun jäl­keen: 1) Tau­no Junt­ti­la Ykk 7305 p, 2) Timo Kärk­käi­nen Uks ja Rai­mo Vir­ta­nen Ykk 6846, 4) Kari Ja­lo­nen Uks 6637, 5) Timo Hä­mä­läi­nen Ykk 6616, 6) Mat­ti Vai­ni­nen Ykk 6401, 7) Oi­va Ruot­sa­lai­nen Ykk 5465, 8) Jyr­ki Ca­se­lius Uks 5386, 9) Ta­pio Sii­vo­nen Ykk 5264.