JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 8 9 10 11 12 »
Uutiset
Uusikaupunki
15.7.2021 13.01

Peräänajo Ugissa

Uutiset
14.7.2021 9.38

Kyber­tur­val­li­suus­keskus varoittaa huijaus­vies­teistä

Uutiset
Uusikaupunki
12.7.2021 9.35

Pahoinpitely Ugissa

Veh­maal­la asu­va Aku Sep­pä­lä ei ihan tie­dä, si­jait­see­ko koti Lait­ti­sis­sa vai Lah­din­gos­sa. Se riip­puu sii­tä, ke­nel­tä asi­aa ky­syy. Vit­si kuu­luu niin, et­tä eh­kä raja me­nee juu­ri ta­lon ma­kuu­huo­nees­sa, ja toi­nen puo­li­sois­ta nuk­kuu toi­ses­sa ja toi­nen toi­ses­sa ky­läs­sä.

Uutiset
28.6.2021 14.00

Mies hukkui Taivassalossa juhan­nu­saattona, Ugissa avoparin riitatilanne

Lo­ka­lah­te­lai­nen Sini Lai­nio odot­taa jo, et­tä pää­see pian muut­ta­maan re­mon­toi­tuun, uu­teen ko­tiin. Hän viih­tyy vä­li­ai­kai­ses­sa ri­vi­ta­lo­a­sun­nos­sa­kin, mut­ta ti­lat ei­vät tah­do yrit­tä­jän työn­te­koon ihan riit­tää.

Uutiset
11.6.2021 8.25

Poliisi varoittaa kahdesta Suomessa aktiivisesta huijauksesta

Mas­kun Ka­ta­ja jat­kaa sar­ja­kär­jes­sä nais­ten len­to­pal­lon kak­kos­sar­jan F-loh­kos­sa. Jouk­kue ei ole syk­syn mit­taan vie­lä tap­pi­oon tai­pu­nut.

Uutiset
Uusikaupunki
27.5.2021 12.42

Vakka-Suomen huume­val­von­nassa paljastui useita rikoksia

Uutiset
Naantali
26.5.2021 14.17

Kaksi otettu kiinni naanta­li­lai­selta hevostallilta

Vii­me vii­kon uu­ti­nen ei ol­lut yl­lä­tys. Kun­nal­li­sa­lan ke­hit­tä­mis­sää­tiö tie­dot­ti ky­se­ly­tu­lok­ses­taan, jon­ka mu­kaan 43 pro­sent­tia täy­si-ikäi­sis­tä kan­sa­lai­sis­ta ai­koo ää­nes­tää en­si tam­mi­kuun alu­e­vaa­leis­sa. Kun jo ke­sä­kuun kun­ta­vaa­leis­sa lip­sut­tiin ää­nes­tys­vilk­kau­des­sa pai­koi­tel­len al­le 50 pro­sen­tin sur­keus­ra­jan, niin tur­ha on odo­tel­la ruuh­kia alu­e­vaa­liu­ur­nil­le.

Uutiset
12.4.2021 14.52

Taloyhtiöiden varastoihin murtauduttu tavallista enemmän

Tä­män vuo­den Haas­te­pyö­räi­ly kam­pan­jas­sa pol­jet­tiin kaik­ki­aan 1 405 016 pyö­räi­ly­ki­lo­met­riä, joka on lä­hes 500 000 km enem­män kuin vii­me vuon­na.

Uutiset
9.4.2021 17.50

Poliisi valvoi suojattomien tienkäyttäjien liiken­ne­käyt­täy­ty­mistä

Il­ma­tie­teen lai­tok­sen ti­las­to­jen mu­kaan ke­sä­kuu oli suu­rim­mas­sa osas­sa maa­ta en­nä­tyk­sel­li­sen tai poik­keuk­sel­li­sen läm­min.

Uutiset
9.4.2021 7.47

Ravintolat ovat noudattaneet rajoituksia hyvin

Muis­to­ja vuo­si­kym­men­ten ta­kaa, ta­ri­noi­ta rak­kais­ta esi­neis­tä ja vä­läh­dyk­siä las­ten maa­il­mas­ta. Kaik­kea tätä tar­jo­aa tänä ke­sä­nä Tai­vas­sa­lon mu­se­on Leik­ki­ka­lut vuo­sien var­rel­ta -näyt­te­ly. Näyt­te­lyn jär­jes­tää Tai­vas­sa­lo-seu­ra, ja ide­an le­lu­näyt­te­lys­tä sai Tai­vas­sa­lo-seu­ran pu­heen­joh­ta­ja In­ga Grön­lund.

Uutiset
6.4.2021 9.33

Poliisilla kiireinen pääsiäinen

Vak­ka-Ras­tin kun­to­ras­tit jat­ku­vat tiis­tai­na 29.6. ta­val­lis­ta juh­la­vam­mis­sa mer­keis­sä. Lo­ka­lah­del­la suun­nis­te­taan 20. Valt­sun Virs­ta, jon­ka ki­sai­lun ke­hit­ti seu­ran en­sim­mäi­nen kun­ni­a­jä­sen, vuon­na 2016 edes­men­nyt Val­ter Hir­vo­nen.

Uutiset
22.3.2021 11.23

Poliisi suosittelee verkko­a­si­ointia

Kun tie­to­työ vii­mein va­pau­tui ajan ja pai­kan ra­joit­teis­ta, on ih­mi­sil­lä en­nen­nä­ke­mä­tön va­paus va­li­ta asui­nym­pä­ris­tön­sä. Ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na ta­pah­tu­nut mul­lis­tus työn ja asu­mi­sen ta­vois­sa on nos­ta­nut kak­sois­kun­ta­lai­suu­den mer­kit­tä­väk­si vaih­to­eh­dok­si ny­ky­jär­jes­tel­mäl­le.

Uutiset
12.3.2021 16.31

Poliisi varoittaa huijauksista

Uutiset
11.3.2021 15.06

Poliiseille haalarikamerat kevään aikana

Uutiset
Uusikaupunki
25.1.2021 16.06

Maakun­ta­hal­litus säilyttäisi Ugin poliisiaseman aukiolot nykyisellään

« 1 ... 8 9 10 11 12 »

Näköislehdet

Kysely